Nalaten
aan AAP

AAP opnemen in uw testament

Een wereld zonder dierenleed. Waarin apen en andere exotische zoogdieren zichzelf zijn en gelukkig samenleven met soortgenoten. Daar dromen we iedere dag van bij AAP.

Droomt u met ons mee? Als u AAP opneemt in uw testament, dan stelt u ons werk en de toekomst voor dieren in nood ook voor later veilig. Met een plekje in uw testament maakt u echt het verschil!

Hoe kunt u helpen?

Er zijn twee manieren om AAP op te nemen in uw testament:

  • Erfstelling – U kunt AAP in uw testament benoemen tot (mede)erfgenaam. Met zo’n erfstelling ontvangt AAP een bepaald percentage van uw nalatenschap. U bepaalt zelf wie welk percentage krijgt.
  • Legaat – Als u AAP niet tot erfgenaam wilt maken, maar wel in uw testament wilt opnemen, kunt u AAP een legaat nalaten. Dit betekent dat u een vastgesteld geldbedrag, een vastgesteld percentage van uw nalatenschap of een bepaald goed (bijvoorbeeld een huis, een stuk grond of een aandelenportefeuille) nalaat aan AAP. Het is mogelijk meerdere legaten op te nemen in het testament.
Nalaten AAP

Nalaten in vijf stappen:

  • 1 Breng uw bezit en schulden in kaart. Bij bezit moet u denken aan spaargeld, aandelen en andere effecten, onroerend goed en waardevolle spullen. Daar moet u leningen, een hypotheek en andere verplichtingen weer vanaf trekken. Wat overblijft is uw vermogen.
  • 2 Maak een lijst van begunstigden. Aan welke dierbare (klein)kinderen, familie en vrienden wilt u wat nalaten? En welke goede doelen neemt u in uw testament op? We hopen dat u aan AAP denkt!
  • 3 Zet uw wensen op een rij. Moeten er speciale zaken worden geregeld of verdeeld? Heeft u huisdieren onder te brengen? Welke andere wensen heeft u? De notaris kan u helpen uw wensen om te zetten naar een testament.
  • 4 Kies een executeur. Een executeur wordt in het testament benoemd als degene die uw zaken regelt na uw overlijden. Heeft u iemand in gedachten om uw nalatenschap af te wikkelen? Een familielid of goede bekende? Ook AAP kan als executeur voor u optreden.
  • 5 Ga naar een notaris. Een testament opstellen gebeurt altijd via de notaris. De kosten kunnen verschillen per notaris en per testament. De notaris van AAP in Almere biedt donateurs een gereduceerd tarief. U kunt tegenwoordig uw nalatenschap ook eenvoudig online regelen. Lees verder op www.nunotariaat.nl.
Vragen en persoonlijk advies
Overweegt u AAP op te nemen in uw testament? We helpen u graag.

Wilt u eerst rustig meer lezen over nalaten aan AAP? Dan kunt u de brochure ‘Schenk een toekomst aan dieren in nood’ aanvragen.

Laura Kok en Bianca Piek
Coördinator en contactpersoon nalatenschappen
Telefoonnummer: 036 523 8787
E-mailadres: nalaten@aap.nl
Laura en Bianca

AAP al in uw testament?

Heeft u AAP al opgenomen in uw testament? Dan horen we dat graag! Dan kunnen we met uw wensen rekening houden, u uitnodigen voor een rondleiding en u persoonlijk bedanken voor uw bijzondere steun! U kunt uw besluit laten weten aan Laura en Bianca via nalaten@aap.nl of 036-5238787.
AAP als executeur
Een executeur wordt in het testament benoemd als degene die uw zaken regelt na uw overlijden. Dat kan een bekende of een familielid zijn. Ook AAP kan als executeur voor u optreden. Overweegt u AAP als executeur in uw testament op te nemen? Neem dan eerst even contact met ons op. Dan bespreken we samen wat de mogelijkheden en uw wensen zijn.
Gegevens voor de notaris
Wilt u AAP in uw testament opnemen? Dan heeft uw notaris de volgende gegevens nodig:
Statutaire naam: AAP, opvang voor uitheemse dieren, Stichting
Statutaire zetel: Almere
Bezoekadres: Kemphaanpad 1, 1358 AC Almere
Postadres: Postbus 50313, 1305 AH Almere
Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 41200553
Bent u notaris of executeur?
Voor vragen en andere zaken met betrekking tot de afwikkeling van een nalatenschap kunt u contact opnemen met Laura Kok, coördinator nalatenschappen.
Telefoonnummer: 036-5238787
E-mailadres: Laura.kok@aap.nl
Loretta Schrijver

Loretta schrijver over nalaten aan AAP

Presentatrice Loretta Schrijver is meer dan zomaar een dierenvriend. Voor haar voelen dieren als haar kinderen. Haar bekendheid wil ze inzetten om dierenmistanden aan de kaak te stellen. Bovendien heeft Loretta Stichting AAP opgenomen in haar testament:

"Het voelt prettig dat een deel van mijn nalatenschap ooit bij hen terechtkomt."

"Ik ben zeer geraakt door hetgeen waar Stichting AAP zich voor inzet. Als je iets goeds wilt nalaten, dan is Stichting AAP een doel dat dit zeker verdient."
Marga Doornbos-Roos
heeft AAP in haar testament opgenomen