Nalaten
aan AAP

AAP opnemen in uw testament

Een wereld zonder dierenleed. Waarin apen en andere exotische zoogdieren zichzelf zijn en gelukkig samenleven met soortgenoten. Daar dromen we iedere dag van bij AAP.

Droomt u met ons mee? Als u AAP opneemt in uw testament, dan stelt u ons werk en de toekomst voor dieren in nood ook voor later veilig. Met een plekje in uw testament maakt u echt het verschil!

Hoe kunt u helpen?

Er zijn twee manieren om AAP op te nemen in uw testament:

  • Erfstelling – U kunt AAP in uw testament benoemen tot (mede)erfgenaam. Met zo’n erfstelling ontvangt AAP een bepaald percentage van uw nalatenschap. U bepaalt zelf wie welk percentage krijgt.
  • Legaat – Als u AAP niet tot erfgenaam wilt maken, maar wel in uw testament wilt opnemen, kunt u AAP een legaat nalaten. Dit betekent dat u een vastgesteld geldbedrag, een vastgesteld percentage van uw nalatenschap of een bepaald goed (bijvoorbeeld een huis, een stuk grond of een aandelenportefeuille) nalaat aan AAP. Het is mogelijk meerdere legaten op te nemen in het testament.
Nalaten in vijf stappen:
  • 1 Breng uw bezit en schulden in kaart. Bij bezit moet u denken aan spaargeld, aandelen en andere effecten, onroerend goed en waardevolle spullen. Daar moet u leningen, een hypotheek en andere verplichtingen weer vanaf trekken. Wat overblijft is uw vermogen.
  • 2 Maak een lijst van begunstigden. Aan welke dierbare (klein)kinderen, familie en vrienden wilt u wat nalaten? En welke goede doelen neemt u in uw testament op? We hopen dat u aan AAP denkt!
  • 3 Zet uw wensen op een rij. Moeten er speciale zaken worden geregeld of verdeeld? Heeft u huisdieren onder te brengen? Welke andere wensen heeft u? De notaris kan u helpen uw wensen om te zetten naar een testament.
  • 4 Kies een executeur. Een executeur wordt in het testament benoemd als degene die uw zaken regelt na uw overlijden. Heeft u iemand in gedachten om uw nalatenschap af te wikkelen? Een familielid of goede bekende? Ook AAP kan als executeur voor u optreden.
  • 5 Ga naar een notaris. Een testament opstellen gebeurt altijd via de notaris. De kosten kunnen verschillen per notaris en per testament. De notaris van AAP in Almere biedt donateurs een gereduceerd tarief. U kunt tegenwoordig uw nalatenschap ook eenvoudig online regelen. Lees verder op www.nutestament.nl.
Vragen en persoonlijk advies
Overweegt u AAP op te nemen in uw testament?
Ik help u graag.

Wilt u eerst rustig meer lezen over nalaten aan AAP?
Dan kunt u de brochure Schenk een toekomst aan dieren in nood aanvragen.

Laura Kok
Coördinator Nalatenschappen
Telefoonnummer: 036 523 8787
E-mailadres: laura.kok@aap.nl
Laura Kok 2

AAP al in uw testament?

Heeft u AAP al opgenomen in uw testament? Dan horen we dat graag! Dan kunnen we met uw wensen rekening houden, u uitnodigen voor een rondleiding en u persoonlijk bedanken voor uw bijzondere steun! U kunt uw besluit laten weten aan Laura Kok; laura.kok@aap.nl of 036-5238787.

AAP als executeur
Een executeur wordt in het testament benoemd als degene die uw zaken regelt na uw overlijden. Dat kan een bekende of een familielid zijn. Ook AAP kan als executeur voor u optreden. Overweegt u AAP als executeur in uw testament op te nemen? Neem dan eerst even contact met ons op. Dan bespreken we samen wat de mogelijkheden en uw wensen zijn.
Gegevens voor de notaris

Wilt u AAP in uw testament opnemen? Dan heeft uw notaris de volgende gegevens nodig:

Statutaire naam: AAP, opvang voor uitheemse dieren, Stichting
Statutaire zetel: Almere
Bezoekadres: Kemphaanpad 1, 1358 AC Almere
Postadres: Postbus 50313, 1305 AH Almere
Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 41200553

"Ik ben zeer geraakt door hetgeen waar Stichting AAP zich voor inzet. Als je iets goeds wilt nalaten, dan is Stichting AAP een doel dat dit zeker verdient."
Marga Doornbos-Roos
heeft AAP in haar testament opgenomen
Je contactverzoek
Persoonlijke gegevens
E-mailadres wijzigen
Telefoonnummer wijzigen
Adres wijzigen
Oude adresgegevens
Nieuwe adresgegevens
Bankrekening wijzigen
Afmelden telemarketing
Hartelijk dank voor het doorgeven. Wij hebben 2 werkdagen nodig om je afmelding te verwerken. Ons telemarketingbureau zal je hierna niet meer bellen.
Aanpassen verzending Apenote en overige post
Mocht je binnenkort toch nog post van AAP ontvangen, dan komt dit doordat dit poststuk al bij de drukker ligt en ter verzending is aangeboden. Helaas is het dan te laat om verzending te voorkomen. Wij hopen je hiervoor begrip hebt.
Vraag
Gegevens van de overledene

Allereerst gecondoleerd met het overlijden van uw dierbare. In deze periode komt er veel op u af en moet er ook van alles geregeld worden. AAP maakt dat graag zo gemakkelijk mogelijk voor u. Heeft u liever persoonlijk contact neemt u dan telefonisch contact met ons op via 036-523 87 87.

Jouw gegevens

AAP stuurt altijd een bevestiging dat uw melding bij ons in de administratie is verwerkt. Uw gegevens worden alleen voor dat doel gebruikt.

Klacht
Wijzigen of stopzetten van de automatische incasso
Nieuwe incasso

AAP gaat zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Bekijk voor meer informatie onze privacyverklaring