Informatie voor notaris of executeur

Bent u notaris of executeur?

Voor vragen en andere zaken met betrekking tot de afwikkeling van een nalatenschap kunt u contact opnemen met Laura Kok, coördinator nalatenschappen.

Telefoonnummer: 036-5238787
E-mailadres: Laura.kok@aap.nl

Frantz bij AAP
Bent u benoemd tot executeur?
Dan komt er veel op u af. Als executeur heeft u een belangrijke taak. U wikkelt iemands nalatenschap af en volgt daarbij de wensen die de erflater in zijn of haar testament heeft omschreven. Stichting AAP kan zijn aangewezen als (mede-)erfgenaam of als legataris. Wij zijn zeer dankbaar voor elke nalatenschap en ondersteunen u graag om de nalatenschap zo goed mogelijk af te wikkelen. Neem gerust contact met ons op als u onze hulp kunt gebruiken.
Gegevens Stichting AAP
Statutaire naam: AAP, opvang voor uitheemse dieren, Stichting
Statutaire zetel: Almere
Bezoekadres: Kemphaanpad 1, 1358 AC Almere
Postadres: Postbus 50313, 1305 AH Almere
Kamer van Koophandel: 41200553
ANBI/RSIN: 004612243