Over nalaten en het testament

Er zijn twee manieren om AAP op te nemen in uw testament:

 • Erfstelling
  Hierbij ontvangen uw erfgenamen een deel van uw vermogen. Daarbij kunt u zelf bepalen wie welk percentage krijgt. In een testament kunt u iedereen aanwijzen als erfgenaam. U kunt ook AAP tot (mede)erfgenaam benoemen. 

 • Legaat
  Een legaat is een gift of schenking die kan worden opgenomen in een testament. Met een legaat schenkt u aan iemand of een organisatie een vast geldbedrag, een vast percentage of een bepaald goed (bijvoorbeeld een huis, een stuk grond of een aandelenportefeuille). Het is ook mogelijk een legaat te schenken aan AAP. U kunt meerdere legaten opnemen in uw testament. 
Nalaten AAP

Nalaten in vijf stappen:

 • 1 Breng uw bezit en schulden in kaart. Bij bezit moet u denken aan spaargeld, aandelen en andere effecten, onroerend goed en waardevolle spullen. Daar moet u schulden zoals leningen, een hypotheek en andere verplichtingen weer vanaf trekken. Wat overblijft is uw huidige vermogen.
 • 2 Maak een lijst van begunstigden. Aan welke dierbare (klein)kinderen, familie en vrienden wilt u nalaten? En wilt u goede doelen opnemen uw testament? We hopen dat u aan AAP denkt!
 • 3 Zet uw wensen op een rij. Moeten er speciale zaken worden geregeld of verdeeld? Wilt u dat de erfgenamen evenveel erven, of heeft u een andere verdeling in gedachten? Zijn er legaten die u wilt schenken? Heeft u huisdieren onder te brengen? Welke andere wensen heeft u? Dit kunt u allemaal in uw testament opnemen. De notaris helpt u daarbij.
 • 4 Kies een executeur. Een executeur wikkelt de nalatenschap af en heeft de bevoegdheid om namens alle erfenamen te handelen. Het is verstandig vooraf met de persoon te overleggen die u als executeur wilt benoemen. Ook AAP kan als executeur voor u optreden.
 • 5 Maak een afspraak met een notaris. Een testament opstellen gebeurt altijd via de notaris. Het mooiste is als u al een notaris heeft of er één kent. Ook kunt u tegen een gereduceerd tarief terecht bij de notaris van AAP in Almere. Vaak kunt u het testament bij het tweede gesprek al ondertekenen. U kunt tegenwoordig uw nalatenschap ook eenvoudig online regelen. Lees verder op www.nunotariaat.nl.
Gegevens voor de notaris

Wilt u AAP in uw testament opnemen? Dan heeft uw notaris de volgende gegevens nodig:

Statutaire naam: AAP, opvang voor uitheemse dieren, Stichting
Statutaire zetel: Almere
Bezoekadres: Kemphaanpad 1, 1358 AC Almere
Postadres: Postbus 50313, 1305 AH Almere
Kamer van Koophandel: 41200553
ANBI/RSIN: 004612243

Vragen en persoonlijk advies
Overweegt u AAP op te nemen in uw testament? We helpen u graag.

Wilt u eerst rustig meer lezen over nalaten aan AAP? Dan kunt u de brochure ‘Schenk een toekomst aan dieren in nood’ aanvragen.

Laura Kok en Bianca Piek
Coördinator en contactpersoon nalatenschappen
Telefoonnummer: 036 523 8787
E-mailadres: nalaten@aap.nl
Laura en Bianca

AAP al in uw testament?

Heeft u AAP al opgenomen in uw testament? Dan horen we dat graag! Dan kunnen we met uw wensen rekening houden, u uitnodigen voor een rondleiding en u persoonlijk bedanken voor uw bijzondere steun! U kunt uw besluit laten weten aan Laura en Bianca via nalaten@aap.nl of 036-5238787.
AAP als executeur
Een executeur wordt in het testament benoemd als degene die uw zaken regelt na uw overlijden. Dat kan een bekende of een familielid zijn. Ook AAP kan als executeur voor u optreden. Overweegt u AAP als executeur in uw testament op te nemen? Neem dan eerst even contact met ons op. Dan bespreken we samen wat de mogelijkheden en uw wensen zijn.