Exotische
huisdieren

Serval Xirus werd als huisdier gebruikt
en kreeg niet de juiste verzorging.

Exotische huisdieren in de EU

Een aapje als huisdier? Of een ander exotisch dier? Je denkt misschien dat dat iets van vroeger is, maar het komt nog heel vaak voor. Zoals bij chimpansee Marria die jarenlang bij een gezin in huis woonde, met alle gevolgen van dien. Of serval Xirus die vergroeiingen heeft doordat hij niet de juiste zorg kreeg.

Helaas is het in de meeste EU-landen volstrekt legaal om allerlei exotische diersoorten in huis te halen, zelfs soorten met hele complexe zorgbehoeften. De Europese Unie is zelfs één van de grootste afzetmarkten ter wereld voor exotische huisdieren. Dat zorgt voor enorm veel problemen:

Dierenleed

Naar schatting leven er tientallen miljoenen exotische dieren in Europese huishoudens, terwijl ze daar helemaal niet geschikt voor zijn. In de praktijk gaat het dan ook vaak mis en dat zien we ook terug in onze opvangcentra.

De exotische huisdieren die we bij AAP opvangen, hebben vrijwel altijd gezondheidsproblemen of gedragsproblemen doordat ze niet de juiste zorg, voeding en/of huisvesting hebben gekregen.

Afname van dieren in het wild

De handel in exotische huisdieren vormt een bedreiging voor het behoud van wilde diersoorten. Dieren worden namelijk regelmatig uit het wild gehaald (met name uit Afrika, Azië en Zuid-Amerika) en naar Europa en andere delen van de wereld getransporteerd, waar ze vervolgens als huisdier eindigen.

Door deze handel neemt het aantal dieren in het wild af en worden sommige soorten zelfs met uitsterven bedreigd.

Aantasting van biodiversiteit

Het komt geregeld voor dat exotische huisdieren ontsnappen of worden losgelaten in de natuur. Dat kan inheemse diersoorten verdringen en lokale ecosystemen verstoren en dus schade toebrengen aan de Europese biodiversiteit.

Het beheersen van deze zogeheten invasieve exotische diersoorten kost de Europese Unie jaarlijks 12 miljard euro.

Gevaar voor volksgezondheid

Het houden en verhandelen van exotische dieren brengt ook risico’s met zich mee voor de volksgezondheid. Sommige exotische dieren kunnen bijvoorbeeld door te bijten of krabben ernstig letsel aanbrengen bij mensen of andere dieren. Ook is er bij exotische dieren een groter risico dat ze drager zijn van (potentieel gevaarlijke) zoönosen; infectieziektes die van dier op mens overdraagbaar zijn. Bij AAP zijn gemiddeld 1 op de 7 dieren met een huisdierachtergrond drager van één of zelfs meerdere zoönosen.

De oplossing

Wij pleiten in heel Europa voor een positieflijst voor huisdieren; dat is een lijst waarop alle diersoorten staan vermeld die (door onafhankelijke experts) geschikt zijn bevonden als huisdier. Alle dieren die niet op die lijst staan, zijn automatisch níet toegestaan als huisdier.

We willen dat nog meer EU-landen met zo’n lijst gaan werken en dat er uiteindelijk ook een positieflijst komt die voor de gehele Europese Unie geldt. Zo’n positieflijst kan heel veel dierenleed voorkomen.

Resultaten

Benieuwd welk EU-landen al met een positieflijst werken? Of welke juist nog helemaal niet? Bekijk dan op de landkaart hieronder de actuele status per EU-land.

Het verhaal van serval Xirus
Serval Xirus werd als huisdier gebruikt en kreeg van zijn vorige eigenaar verkeerde voeding. Door gebrek aan calcium daarin, waren diverse beenderen in een onnatuurlijke vorm gegroeid. Bovendien had hij een aantal oude botbreuken.

Bij AAP heeft Xirus weer kunnen aansterken. Meerdere onderzoeken waren nodig om het herstel van de serval goed in de gaten te houden.
Help mee:
  • 1 Teken de petitie ‘Voorkom volgende pandemieën, beperk de handel in wilde dieren’.
  • 2 Koop zelf nooit een exotische huisdier en informeer ook anderen over de risico’s.
  • 3 Stem op politici die zich inzetten voor de Positieflijst.

Publicaties

Infected & undetected
English
Zoonotic threats: Under their skin
English
Think Positive brochure
English
The Big Cat in the Room
English
Exotic Mammal Trade in NL
English
EfA report on exotic pet legislation
English