Illegale
dierenhandel

Chimpansee Linda werd uit het wild gesmokkeld
en zat jarenlang alleen opgesloten.

Weggerukt bij hun familie

In onze opvangcentra zien we ze maar al te vaak: dieren die uit het wild zijn gehaald en bijvoorbeeld in tassen of de achterbak van een auto illegaal naar Europa zijn gesmokkeld. Ze zijn weggerukt bij hun familie in de natuur om vervolgens in eenzaamheid te eindigen als huisdier of toeristische attractie.

Dit overkwam bijvoorbeeld chimpansee Linda: ze werd uit het wild gehaald, moest daarna mensen op het strand vermaken en werd vervolgens jarenlang opgesloten in een schuurtje. Of neem de kleine aapjes Sulley en Boo, die we meer dood dan levend aantroffen op een vliegveld in Spanje.

In verkeerde handen

Veel bedreigde diersoorten die internationaal beschermd worden, vallen helaas alsnog in handen van handelaren. Deze illegale handel in wilde dieren is één van de meest winstgevende vormen van georganiseerde misdaad.

Experts schatten in dat er jaarlijks tussen de 8 en 20 miljard euro mee verdiend wordt.

Tegelijkertijd zijn handhavingscapaciteiten beperkt en blijven afschrikwekkende straffen vaak uit. Dat zorgt ervoor dat illegale handel in wilde dieren nog volop plaatsvindt, terwijl zo’n 25% van de diersoorten op het punt van uitsterven staat.
illegale dierenhandel
Sulley en Boo werden meer dood dan levend aangetroffen op een vliegveld.

Tekort aan opvangopties

Een bijkomend probleem is dat er in Europa te weinig goede opvangmogelijkheden voor wilde dieren zijn. Als de autoriteiten een illegaal verhandeld wild dier aantreffen, dan moeten ze het dier in beslag nemen en een geschikt opvangadres vinden.

Helaas zijn er weinig geschikte opvangcentra, waardoor wilde dieren in ondermaatse opvangcentra terecht kunnen komen, waar ze niet de juiste zorg krijgen. Het komt voor dat dieren daardoor overlijden of dat ze zelfs geëuthanaseerd worden. Ook komen sommige dieren weer in de illegale handel terecht of ze worden überhaupt niet in beslag genomen, omdat er geen geschikte opvangplek voorhanden is.

Oplossing

AAP is als opvangcentrum voor in beslag genomen wilde dieren een cruciale schakel in het gevecht tegen de illegale handel in wilde dieren. Als oplossingspartner voor handhavingsautoriteiten vangen wij talloze in beslag genomen wilde dieren op.

Vanuit die rol pleiten we in heel Europa ook voor:

 • betere bescherming van bedreigde wilde diersoorten
 • betere handhaving tegen illegale handel in wilde dieren
 • betere opvangmogelijkheden voor in beslag genomen dieren
Resultaten
 • AAP heeft in de periode 2001-2021 al ruim 900 in beslag genomen dieren opgevangen.
 • AAP heeft het speciale Born to be Wild-project opgezet om de berberaap te beschermen tegen stroperij, illegale handel en verwoesting van het leefgebied.
 • Mede dankzij de inzet van AAP heeft de berberaap sinds 2016 de hoogst mogelijke beschermingsstatus. Dit houdt in dat deze ernstig bedreigde diersoort niet langer uit het wild mag worden gehaald voor de handel.
 • AAP heeft in 2019 samen met collega-organisaties de EU en de EU-lidstaten opgeroepen om te werken aan meer en betere opvangmogelijkheden voor wilde dieren en er ook meer geld voor vrij te maken. De aanbevelingen zijn gepresenteerd tijdens een belangrijk evenement van het Europees Parlement over de Europese opvangproblematiek. Het Europees Parlement heeft deze aanbevelingen overgenomen in haar rapport over de EU-biodiversiteitsstrategie.
Het verhaal van chimpansee Linda
Het levensverhaal van Linda is vreselijk triest: als baby werd ze van haar moeder gescheiden en verkocht aan een echtpaar in Lanzarote.

Zij hesen haar in krappe kleertjes en gebruikten haar als fotoattribuut. Toen ze hier te groot en sterk voor werd, werd ze vijftien jaar lang opgesloten in een kaal, betonnen schuurtje, helemaal alleen.

Gelukkig kwam daar dankzij de inzet van AAP een einde aan en leeft ze inmiddels samen met meerdere soortgenoten.
Chimpansee Linda

Born to be Wild

Baby-berberapen worden door stropers uit de natuur geroofd en daarna illegaal verhandeld.

Born to be Wild is een internationaal samenwerkingsproject om het voortbestaan van de berberaap veilig te stellen. AAP startte het project in 2017 in nauwe samenwerking met IFAW (International Fund for Animal Welfare) en tal van andere organisaties.

Help mee:
 • 1 Koop nooit producten afkomstig van bedreigde wilde dieren of waarin bedreigde wilde dieren verwerkt zijn, zoals ivoor, schubben van een schubdier, tijgerhuid of tijgerbottenwijn.
 • 2 Neem nooit deel aan toeristische activiteiten of amusement met bedreigde wilde diersoorten.
 • 3 Koop nooit een exotisch huisdier.
 • 4 Stem op politici die strijden tegen de illegale handel in wilde dieren.

Publicaties

Solving the European Wildlife Rescue Crisis
English