Onze aanpak

Gebaseerd op 50 jaar opvang en verzorging
van exotische dieren.

Een einde maken aan dierenleed

In Europa worden miljoenen dieren, zoals apen, tijgers en leeuwen, als huisdier gehouden, illegaal verhandeld of gebruikt in circussen en andere vormen van entertainment. Dit zorgt voor onvoorstelbaar veel dierenleed en AAP vindt dat dit moet stoppen!

AAP pakt dit dierenwelzijnsprobleem bij de bron aan, want voorkomen van dierenleed, betekent uiteindelijk minder dieren op de wachtlijst
die gered en opgevangen moeten worden. De AAP-aanpak bestaat dan ook uit 2 onderdelen;

De AAP-aanpak 

  • 1 AAP vangt dieren in nood op en helpt ze er fysiek en mentaal weer bovenop.
    Daarna zoeken we voor zoveel mogelijk dieren een plek waar ze voor altijd kunnen blijven.
  • 2 Tegelijkertijd pleit AAP in heel Europa voor betere wet- en regelgeving om dierenleed te voorkomen. Onze 3 focusgebieden zijn:

Oorzaken aanpakken

Onze inzet voor betere wetten en regels voor exotische zoogdieren in Europa heeft effect.
Lees meer over het werk van AAP.

Vraag & antwoord - het werk van AAP

AAP is vastbesloten om haar ultieme doel te bereiken; een einde maken aan het lijden van exotische dieren in Europa! Onze droom is dan ook duidelijk, AAP werkt aan een wereld waarin exotische dieren weer ‘dier’ kunnen zijn.

AAP wil binnen haar beperkte mogelijkheden het verschil kunnen maken voor de dieren die dit het hardste nodig hebben. De combinatie van onze opvang expertise en inzicht in gesignaleerd/gemeld dierenleed, maken ons duidelijk dat deze drie gebieden voorlopig AAP’s belangrijkste focus moeten zijn. Om op korte termijn zoveel mogelijk dieren een beter leven te geven. 

Sinds onze oprichting in de jaren ’70 ervaart AAP elke dag dat opvangcentra voor exotische dieren nog steeds hard nodig zijn. Het aantal reddingsverzoeken is steeds hoger dan de beschikbare opvangcapaciteit. Daarnaast is AAP één van de weinige specialistische opvangcentra in Europa die zich bekommert om het lot van exotische zoogdieren. Kortom een kwestie van middelen, expertise en noodzaak.

Bij proefdieren lopen we vaak tegen een groot dilemma aan. Wanneer wij de apen niet opnemen, belanden ze vaak in terminale onderzoeken of worden de dieren als overtollig afgemaakt. Nemen we de apen wel op, dan worden vaak nieuwe dieren aangeschaft die eenzelfde vreselijk lot moeten ondergaan. Dat zou geen duurzame oplossing betekenen. AAP heeft onvoldoende deskundigheid in huis om te bepalen in hoeverre apen als proefdieren noodzakelijk zijn bij bepaalde proeven. Daarom roept AAP in voorkomende gevallen de hulp in van dierenbeschermingsorganisaties die meer expertise hebben op dit gebied en een groot maatschappelijk draagvlak. Samen kijken we dan of meewerken aan de pensionering van de proefapen een positieve of een negatieve bijdrage zal leveren aan de vermindering van het aantal proefdieren. Door deze maatregelen krijgen de ex-proefdieren gelukkig steeds vaker de toekomst die ze verdienen en komen er niet steeds meer dieren in de problemen: duurzaam helpen noemen we dat.

AAP wil realistische en haalbare doelen stellen en richt zich daarom op de Europese Unie. In afgelopen 50 jaar ontwikkelde AAP zich tot een deskundige sparring- en oplossingspartner voor veel Europese overheden. AAP’s werkwijze van het bieden van praktische reddingsoplossingen en expertise over wetgevings-/ en beleidsactiviteiten is dan ook uniek in Europa, wat ons aan tafel brengt bij de juiste mensen. Daardoor merken we dat we voorlopig het meeste verschil kunnen maken voor miljoenen exotische dieren die dagelijks lijden in Europa.  

In ons eentje kunnen we alle problematiek rondom het welzijn van exotische dieren niet oplossen. Daarom werken we graag samen met soortgelijke organisaties, overheden en onderzoeksinstituten van over de hele wereld. Zo vergroten we onze impact. Waar mogelijk werken we ook samen met onze opponenten. Zij moeten er tenslotte van overtuigd worden dat ook zij belang hebben bij dierenwelzijn en soortbescherming.

  • AAP is lid van Eurogroup for Animals. Samen werken wij aan de verbetering van het welzijn van niet-gedomesticeerde, exotische dieren binnen de Europese Unie. AAP werkt bijvoorbeeld samen met Eurogroup for Animals tegen de illegale handel in berberapen.
  • AAP is lid van EARS (European Alliance of Rescue Centres and Sanctuaries). Samen streven wij naar duurzame verbeteringen van het welzijn van diersoorten en pakken de achterliggende oorzaken aan, waardoor opvangcentra en toevluchtsoorden uiteindelijk overbodig worden.
  • AAP is lid van Species Survival Network. Hier werken we aan een verbeterde (uitvoering van) wet- en regelgeving, om zo de diersoorten internationaal te beschermen.
  • AAP maakt deel uit van de Dierencoalitie en werkt samen met de Dierenbescherming om zo het dierenwelzijn in Nederland te verbeteren.
  • AAP maakt deel uit van de coalitie InfoCircos, die zich inzet om een einde te maken aan het gebruik van wilde dieren in Spaanse circussen.

Stichting AAP is op 14 april 1972 opgericht onder de naam; Stichting AAP – Apen Adoptie & Protectie, onderdak voor primaten en andere exoten. Zelfs toen al, vingen we veel meer diersoorten op dan alleen apen. Inmiddels staan de letters AAP internationaal zelfs voor ‘Animal Advocacy and Protection’. 

Op de hoogte blijven van AAP?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!