Wasbeer veelgestelde vragen banner

Veelgestelde vragen over de wasberen

De laatste maanden buitelen in de media veel artikelen en meningen over elkaar heen over hoe we in Nederland met de wasbeer moeten omgaan. Stichting AAP pleit voor het opvangen van zoveel mogelijk wasberen. Bij AAP worden de wasberen gesteriliseerd en gesocialiseerd en vervolgens wordt gezocht naar een geschikte plek (meestal dierentuinen) waar ze permanent kunnen verblijven en waar het voor mens en dier veilig is. Hieronder leggen we aan de hand van veelgestelde vragen en antwoorden uit waarom we voor deze aanpak kiezen.
 

Volgens sommige experts moeten we wasberen als nieuwe soort accepteren in Nederland. Waarom wil AAP ze wel uit het wild weghouden?
Sinds 3 augustus 2016 geldt EU-exotenverordening 1143/2014 voor een aantal schadelijke exotische planten en dieren. Eén van die dieren op deze lijst - de zogenoemde Unielijst - is de wasbeer. Voor iedere diersoort is jarenlang uitvoerig onderzoek gedaan dat duidelijk aantoont dat de soort schadelijk kan zijn voor inheemse soorten. Provincies zijn daarom wettelijk verplicht de wasbeer te bestrijden om te voorkomen dat het dier zich hier vestigt. AAP adviseert provincies om dat zo diervriendelijk mogelijk te doen en assisteert daar ook bij. Accepteren dat wasberen in Nederland vrij rondlopen is tegen de wet!
 

Moeten we dan de wet veranderen, zodat wasberen niet meer bestreden hoeven worden door provincies?
Dan zou eerst uit onderzoek moeten blijken dat het eerdere onderzoek onjuist was en de wasbeer niet schadelijk is in Nederland. Of dat aangetoond kan worden, betwijfelt AAP sterk: het eerdere onderzoek is gedegen en zorgvuldig uitgevoerd. Maar stel dat dat overtuigend bewezen kan worden - wat jaren kan duren - , dan kan geprobeerd worden om de Unielijst te wijzigen. Dat is (wederom) een langdurig en onzeker proces, met een bijkomend risico. Als de wasbeer uiteindelijk geschrapt zou worden als invasieve exoot, kan dat ervoor zorgen dat particulieren wasberen weer als huisdier mogen houden. Daar moet dan ook weer beleid voor gemaakt worden, want wij vinden wasberen zeer ongeschikt als huisdier. Kortom: AAP ziet voorlopig geen reden om een wetswijzigingstraject aan te gaan.
 

In Duitsland wordt het aantal wasberen op ruim een miljoen geschat en die zorgen nauwelijks voor overlast. Waarom bestrijden ze de dieren daar niet en hier wel?
In Duitsland is de wasbeer al gevestigd en daarom valt het land in een andere categorie dan Nederland. Wasberen hoeven daar weliswaar niet actief bestreden te worden, maar Duitsland is wel verplicht om ervoor te zorgen dat de dieren zich niet verspreiden naar andere landen, zoals Nederland (zie Art. 19 IAS-Verordening). Dat komt omdat we hier andere waardevolle inheemse soorten hebben, denk aan weidevogels en grondbroeders, die bedreigd kunnen worden door wasberen. Daarom is de risicobeoordeling per land verschillend en hebben Nederlandse provincies de plicht om wasberen effectief te bestrijden. AAP steunt het beleid om te voorkomen dat wasberen zich hier vestigen, maar ziet het ook als haar taak om een alternatief te bieden voor afschot.
 

Als er over een tijd honderden en daarna misschien wel duizenden wasberen in Nederland zijn, dan kunnen die toch niet allemaal gevangen worden en daarna een plek krijgen bij AAP?
Voorlopig is dat nog niet aan de orde. In Limburg is de Zoogdiervereniging sinds oktober 2019 bezig om wasberen te vangen in het wild en tot nu toe worden er nog geen tien per maand gevangen. In dit tempo kan AAP de toestroom prima aan. Zolang er ruimte is bij AAP en in dierentuinen, is er dus geen reden om te stoppen met deze aanpak. In Gelderland gaat het naar schatting nu nog om enkele tientallen wasberen, die zouden zonder problemen opgevangen kunnen worden.
 

De provincies waar wasberen gezien worden, zoals Gelderland, Noord-Brabant en Groningen, geven meestal opdracht aan Faunabeheer om ze af te schieten. Is dat niet beter dan ze de rest van hun leven in gevangenschap houden?
Dat is een morele kwestie. AAP vindt het niet juist om gezonde dieren te doden die er niets aan kunnen doen dat ze in Europa zijn uitgezet en kiest voor opvang en uitplaatsing. Dierentuinen zijn, in tegenstelling tot de meeste particuliere houders, goed in staat om prima omstandigheden te creëren voor wasberen. De dieren zijn heel inventief, passen zich razendsnel aan en kunnen een goed leven hebben in een dierentuin. Als een leven in het wild niet kan, dan vinden wij dit het beste alternatief.

Heeft u meer vragen over wasberen in Nederland? Mail ons en misschien voegen we uw vraag met ons antwoord toe aan deze lijst. Mail naar: communicatie@aap.nl