Update totstandkoming Positieflijst zoogdieren

Bij Stichting AAP zetten we ons al vele jaren in voor de totstandkoming van een positieflijst. Met zo’n lijst, waarop alleen goed te houden diersoorten staan, is het houden van exotische zoogdieren veel effectiever dan nu te reguleren en beheersen.

Bij AAP worden we dagelijks geconfronteerd met de gevolgen van het huidige beleid. Dat maakt het nog steeds mogelijk om allerhande exotische dieren in huis te halen die dierenwelzijns-, veiligheids- en/of gezondheidsrisico’s met zich meebrengen.

Ruim een jaar geleden stuurde verantwoordelijk minister Carola Schouten een wetenschappelijke methode naar de Tweede Kamer. In deze methode staan de criteria waarmee alle in Nederland gehouden zoogdieren kunnen worden beoordeeld op geschiktheid als huisdier. Daarop volgde een internetconsultatie, waarop ook AAP gereageerd heeft met onze zienswijze. De definitieve methode is op 8 januari jl. naar de Tweede Kamer gestuurd en wordt nu grondig door onze specialisten bestudeerd. Medio februari verwachten we te laten weten hoe wij de beoordelingssystematiek nu beoordelen.

Wat gebeurt er nu?
De komende maanden worden de ongeveer 260 in Nederland gehouden zoogdiersoorten beoordeeld door een onafhankelijke beoordelingscommissie. Naar aanleiding van deze beoordeling verwacht de minister na de zomer te besluiten welke diersoorten mogen worden gehouden als huis- of hobbydier. Ook deze lijst zal via een internetconsultatie voorgelegd worden voor reacties. Het ministerie verwacht dat de huis- en hobbydierenlijst in het eerste kwartaal van 2021 definitief zal zijn.

AAP kan niet wachten tot het zover is. Des te eerder de positieflijst gehandhaafd kan worden door de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID), (dieren)politie en de NVWA, des de sneller we een afname verwachten van het aantal exotische dieren dat in Nederland in ongeschikte omstandigheden wordt gehouden.

Onze antwoorden op veel gestelde vragen over de positieflijst staan hier. Op de website van RVO leest u meer over de totstandkoming en onderbouwing van de nieuwe positieflijst.

Overige berichten