Ook Castilla-La Mancha verbiedt circussen met wilde dieren

Goed nieuws uit Spanje! In de autonome regio Castilla-La Mancha is een nieuwe dierenbeschermingswet aangenomen waardoor circusshows met wilde dieren verboden zijn. Met deze regio erbij woont meer dan driekwart van de Spaanse bevolking nu in een regio of gemeente zonder circussen met wilde dieren!

Er is vier jaar gewerkt om deze bepaling op te nemen in de nieuwe wet, nadat eerder al ingezet is op een verbod in de belangrijkste gemeenten van de regio. Castilla-La Mancha is de 11e autonome regio (naast de autonome stad Ceuta) die circusshows met wilde dieren verbiedt. Zes Spaanse regio’s hebben zo’n verbod nog niet.

InfoCircos, een coalitie van dierenwelzijnsorganisatie waar ook AAP deel van uitmaakt, is blij met deze overwinning: “Het verbod op circussen met wilde dieren had de steun van alle parlementaire fracties en in feite was het een van de belangrijkste punten die ze in deze wetgeving wilden regelen.”, zegt Marta Merchán, directeur van AAP Primadomus en coördinator van InfoCircos.

Het inzetten van wilde dieren in circussen veroorzaakt enorm veel leed bij deze dieren, vormt een gevaar voor de openbare veiligheid en brengt de diergezondheid in gevaar. De Federatie van Dierenartsen van Europa (FVE) en de Algemene Raad van Veterinaire Colleges van Spanje bevestigen deze feiten en bevelen om deze redenen de bevoegde autoriteiten aan om circusvoorstellingen met wilde dieren te verbieden.

InfoCircos heeft altijd hulp aangeboden voor de opvang van dieren wanneer de weinige Spaanse circussen die nog wilde dieren hebben deze dieren willen afstaan. In AAP Primadomus (lid van InfoCircos) is 80% van de opgevangen grote katachtigen afkomstig van circussen of fokkers die banden hebben met circussen.

AAP stopt niet en blijft zich er samen met InfoCircos voor inspannen om de zes resterende autonome regio’s te overtuigen ook daar de wet aan te passen. Het is in Spanje en in heel de EU de hoogste tijd om een einde te maken aan shows die een risico vormen voor de openbare veiligheid, de gezondheid en het welzijn van wilde dieren.

Overige berichten