De Positieflijst in Europa: Cyprus is de 7e EU-lidstaat met toegestane huisdierenlijst

Heel goed nieuws uit de Mediterranee! Cyprus is de zevende EU-lidstaat die kiest voor de Positieflijst voor huisdieren. Het is voor het eerst in de geschiedenis van Cyprus dat wettelijk wordt bepaald welke diersoorten als huisdier op het eiland mogen worden gehouden of verkocht. Met de invoering van de Positieflijst voegt het land zich bij België, Luxemburg, Nederland, Kroatië, Malta en Litouwen, naast niet-EU-landen zoals Noorwegen. In Nederland en Litouwen is de aanpak al wel in de wet verankerd, maar is de daadwerkelijke lijst nog in ontwikkeling.

Tot op heden stond de Cypriotische wetgeving de invoer van alle mogelijke exotische dieren als huisdier toe. De Positieflijst beperkt dat nu tot het bezit en de verkoop van een beperkt aantal zoogdiersoorten: honden, katten, fretten, konijnen en knaagdieren. Varkens, schapen, geiten, runderen, paarden, ezels, muildieren en muilezels zijn ook toegestaan, maar voor deze soorten kunnen extra gemeentelijke voorschriften gelden (die bijvoorbeeld het houden ervan in woongebieden verbieden). Naast de brede categorie knaagdieren bevat de lijst ook hele categorieën van toegestane niet-zoogdiersoorten (alle vogels, vissen en – op enkele uitzonderingen na – reptielen en amfibieën). Nu het systeem er is, kunnen -en moeten- deze categorieën nog wel verder worden verfijnd.

Dat Cyprus instemt met een Positieflijst is een belangrijke mijlpaal, want het verhindert het houden en verkopen van duizenden exotische diersoorten die niet geschikt zijn als huisdier. Het is tevens een bewijs van de groeiende erkenning in de EU dat de Positieflijst de beste aanpak is om de handel in exotische huisdieren te reguleren.

"In 2013 was er maar één EU-lidstaat met een positieflijst; België. Het feit dat er nu 7 EU-lidstaten zijn met deze aanpak is een belangrijke indicatie dat het instrument zijn doeltreffendheid bewijst en terrein wint in heel Europa. We blijven ervoor pleiten dat meer EU-landen dit belangrijke, preventieve instrument overnemen en we hopen uiteindelijk een EU-brede Positieflijst te zien.”

Het zal een kwestie van tijd zijn voordat meer EU-landen een Positieflijst invoeren, aangezien steeds meer landen het dierenleed en de risico’s van de handel in exotische huisdieren erkennen. In veel EU-lidstaten, zoals in Frankrijk, Zweden, Finland, Estland en Slovenië, wordt al gesproken over de noodzaak om de handel in exotische huisdieren te reguleren. Als AAP blijven we onze steun en expertise bieden aan partners die werken aan de Positieflijst in de hele EU.
Groene meerkat Violetta, gered van een leven als huisdier op Cyprus.

Overige berichten