Wetgeving en beleid

 

AAP wordt wereldwijd erkend vanwege haar expertise op het gebied primaten en andere exotische, niet-gedomesticeerde dieren. We stimuleren het publieke debat en politieke besluitvorming, helpen bij wetsontwerpen, adviseren beleidsmakers uit heel Europa en geven voorlichting aan het brede publiek. Dankzij ruim 45 jaar ervaring hebben we een uniek perspectief op de enorme problematiek rondom het houden van exotische, niet-gedomesticeerde dieren, wat de basis vormt voor onze beleidsbeïnvloeding. Want we kunnen nog decennialang tijgers uit circussen en degoes van privé-eigenaren blijven redden, maar alleen door betere wetgeving en beleid lossen we het probleem voorgoed op.

Deze dieren worden op grote schaal verhandeld, uitgebuit in de entertainmentindustrie of in ongeschikte omstandigheden als huisdier gehouden, wat vaak leidt tot ernstige welzijnsproblemen. We pakken die onderwerpen aan die in de praktijk de meeste problemen veroorzaken of waarschijnlijk zullen veroorzaken. Soms hebben die betrekking op kwantiteit (bijvoorbeeld wanneer we een bepaalde diersoort vaak tegenkomen), soms op kwaliteit (het ernstige misbruik van dieren in bepaalde omstandigheden) en soms op beide.

Dweilen met de kraan dicht, noemen we dat. 

We zijn momenteel actief binnen de volgende programma's:

Tevens ondersteunen we partnerorganisaties met dezelfde ambities en zijn we aangesloten bij diverse samenwerkingsverbanden die zich bezighouden met het verbeteren van dierenwelzijn op nationaal, Europees en wereldwijd niveau. Lees hier meer over onze partners

 

 

 

Malta
Groene meerkat Malta, net ontdekt op het vliegveld in Malta.

 

 

 

Onze principes

Dieren zijn voelende, individuele wezens die geen economisch belang zouden moeten dienen. Volgens onze filosofie hoort ieder dier ook zo behandeld te worden: als een levend wezen met bewustzijn en gevoelens. Dit houdt onder meer in dat het voor dieren mogelijk moet zijn om zich zo natuurlijk mogelijk te gedragen, in een omgeving die zo dicht mogelijk bij hun natuurlijke omgeving staat.

Helaas worden dieren binnen het Europees rechtssysteem gezien als goederen. Dit betekent dat dieren in principe mogen worden verhandeld en dat men vrij is ze op welke wijze dan ook te houden en te gebruiken. 

De bestaande wet- en regelgeving heeft veel tekortkomingen en barst van de mazen. Hierdoor worden de grote economische belangen die met de handel in exotische dieren gemoeid zijn, beschermd en in stand gehouden. De intrinsieke waarde van de dieren wordt hierbij meestal over het hoofd gezien. AAP pakt ook dit probleem aan in haar preventiewerk.

 

 

Save Wildlife conferentie
AAP werkt samen met Europese organisaties, zoals ENVI-Crime NET, om oplossingen voor een betere handhaving te bevorderen.

DE PREVENTIEWERKZAAMHEDEN VAN AAP ZIJN...

Onafhankelijk en toegankelijk: AAP is een onafhankelijke organisatie, vrij van elke politieke of religieuze overtuiging. We zijn kritisch en strijdlustig, en tegelijkertijd realistisch. We staan open voor andere standpunten dan de onze en respecteren deze ook. De beste resultaten behalen we door middel van een constructieve dialoog. Het is daarom geen verrassing dat deze methode onze voorkeur geniet om dingen voor elkaar te krijgen.

Binnen de kaders van de wet: AAP gebruikt iedere toegestane manier om het welzijn van niet-gedomesticeerde, exotische dieren te promoten. Wij kiezen echter nooit voor dwangmaatregelen die bewust de belangen van anderen schaden en wij distantiëren ons nadrukkelijk van iedere vorm van geweld of chantage.

Principieel, maar niet dogmatisch: In ons opvangcentrum worden wij dagelijks geconfronteerd met de ernstige gevolgen wanneer dierenwelzijn wordt geschaad. Dit is een van de redenen dat AAP er zeer principiële standpunten op na houdt. We zijn er ons echter van bewust dat onze idealen zelden worden bereikt en weten een goed compromis ook op waarde te schatten.

Geduldig: Wettelijke en sociale veranderingen worden zelden snel bereikt. Meestal duurt het zelfs jaren voor er resultaat wordt geboekt! Doorzettingsvermogen en creativiteit zijn dan ook essentiële onderdelen van ons werk.