Wetgeving en beleid

 

AAP wordt in heel Europa erkend vanwege haar expertise op het gebied van dierenwelzijn en verzorging van primaten en andere exotische, niet-gedomesticeerde dieren. We zijn voorvechter van een maatschappij waarin dierenwelzijn niet in het gedrang komt. Dankzij onze jarenlange ervaring hebben we een uniek perspectief op de enorme problematiek rondom het houden van exotische, niet-gedomesticeerde dieren.

Deze dieren worden op grote schaal verhandeld, uitgebuit in de entertainmentindustrie, gebruikt voor biomedisch onderzoek of in ongeschikte omstandigheden als huisdier gehouden en dat leidt in veel gevallen tot ernstige welzijnsproblemen.

Gelukkig kunnen we hier door middel van preventie een eind aan maken. Betere wet- en regelgeving, het handhaven van de bestaande wetten en publieke bewustwording creëren, zijn de belangrijkste pilaren om dierenleed op een duurzame manier te stoppen. We kunnen nog generaties lang bavianen uit louche dierentuinen redden, of wasberen bij particulieren weghalen, maar alleen door de problematiek bij de wortels aan te pakken, lossen we het voorgoed op.
Dweilen met de kraan dicht, noemen we dat.

Om dit te bereiken, beïnvloedt AAP het publieke debat, voorlichting en politieke besluitvorming. We adviseren beleidsmakers uit heel Europa en helpen zo bij het vormgeven van nieuwe wetten. Hierbij bundelen we graag onze krachten met (inter)nationale partnerorganisaties. AAP is aangesloten bij diverse samenwerkingsverbanden die zich bezighouden met het verbeteren van dierenwelzijn op nationaal, Europees en globaal niveau. Samen bereik je tenslotte het meest!

 

 

 

Malta
Groene meerkat Malta, net ontdekt op het vliegveld in Malta.

 

 

 

ONZE PROGRAMMA'S

Onze preventieprogramma’s zijn gebaseerd op 45 jaar praktijkervaring met niet-gedomesticeerde, exotische dieren. We kiezen voor onderwerpen die de meeste problemen op (gaan) leveren. Soms heeft dit betrekking op de kwantiteit (bijvoorbeeld wanneer een bepaalde dierensoort erg vaak wordt aangemeld bij AAP), soms op kwaliteit (denk aan ernstige mishandeling van dieren in een specifieke omstandigheid) en soms op beide.

 

 

David van Gennep
AAP directeur David van Gennep komt samen met EU commissaris Karmenu Vella om meer bescherming te vragen voor de berberapen. 

Onze principes

Niet-gedomesticeerde, exotische dieren zijn voelende, zelfstandige wezens die geen economisch belang zouden moeten dienen. Volgens onze filosofie hoort ieder dier ook zo behandeld te worden: als een levend wezen met bewustzijn en gevoelens. Dit houdt onder meer in dat het voor dieren mogelijk moet zijn om zich zo natuurlijk mogelijk te gedragen, in een omgeving die zo dicht mogelijk bij hun natuurlijke omgeving staat.

Helaas worden dieren binnen het Europees rechtssysteem gezien als goederen. Dit betekent dat niet-gedomesticeerde, exotische dieren in principe mogen worden verhandeld en dat men vrij is ze op welke wijze dan ook te houden en te gebruiken. Gelukkig is er, naast de algemene dierenbeschermingswetten, ook regelgeving die betrekking heeft op de bescherming van deze diersoorten.

Deze bestaande wet- en regelgeving heeft echter veel tekortkomingen en barst van de mazen. Hierdoor worden de grote economische belangen die met de handel in exotische dieren gemoeid zijn, beschermd en in stand gehouden. De intrinsieke waarde van de dieren wordt hierbij meestal over het hoofd gezien.

 

 

Save Wildlife conferentie
AAP werkt samen met Europese organisaties, zoals ENVI-Crime NET, om oplossingen voor een betere handhaving te bevorderen.

DE PREVENTIEWERKZAAMHEDEN VAN AAP ZIJN...

Onafhankelijk en toegankelijk: AAP is een onafhankelijke organisatie, vrij van elke politieke of religieuze overtuiging. We zijn kritisch en strijdlustig, en tegelijkertijd realistisch. We staan open voor andere standpunten dan de onze en respecteren deze ook. De beste resultaten behalen we door middel van een constructieve dialoog. Het is daarom geen verrassing dat deze methode onze voorkeur geniet om dingen voor elkaar te krijgen.

Binnen de kaders van de wet: AAP gebruikt iedere toegestane manier om het welzijn van niet-gedomesticeerde, exotische dieren te promoten. Wij kiezen echter nooit voor dwangmaatregelen die bewust de belangen van anderen schaden en wij distantiëren ons nadrukkelijk van iedere vorm van geweld of chantage.

Principieel, maar niet dogmatisch: In ons opvangcentrum worden wij dagelijks geconfronteerd met de ernstige gevolgen wanneer dierenwelzijn wordt geschaad. Dit is een van de redenen dat AAP er zeer principiële standpunten op na houdt. We zijn er ons echter van bewust dat onze idealen zelden worden bereikt en weten een goed compromis ook op waarde te schatten.

Geduldig: Wettelijke en sociale veranderingen worden zelden snel bereikt. Meestal duurt het zelfs jaren voor er resultaat wordt geboekt! Doorzettingsvermogen en creativiteit zijn dan ook essentiële onderdelen van ons werk.

 

 

Wil je meer weten over andere organisaties die ons werk mogelijk maken? Lees hier meer over onze partners

Positieflijst evenement
Dankzij de samenwerking met onze partners, winnen de initatieven van AAP terrein zowel op nationaal als Europees niveau.