Opening Berlijnse winkel met apen en tijgers blijkt AAP stunt

Vanmorgen stond een team van Stichting AAP voor een Berlijns winkelpand dat spectaculair geopend zou worden. De aanwezige belangstellenden, demonstranten, eerste klanten en media kregen echter geen showroom vol exotische dieren gepresenteerd. In plaats van verblijven vol exotische katachtigen, apen en heuse leeuwen, onthulde de Europese dierenwelzijnsorganisatie een confronterende bewustwordingscampagne.

Druk op de knop

De afgelopen weken werd Duitsland verrast door de aangekondigde start van de controversiële webwinkel WYLD. Dit nieuwe winkelconcept beloofde allerhande exotische dieren aan te bieden voor mensen die iets anders willen dan een hond of kat. Online én in een trendy pop-up store in het centrum van Berlijn zouden Duitsers met een druk op de knop ringstaartmaki’s, woestijnvossen, wallaby’s en zelfs leeuwen kunnen aanschaffen. Via onder meer Instagram, TikTok, influencers en artikelen op lifestyle websites, werd het publiek voorgehouden dat al deze dieren legaal in Duitsland gekocht konden worden.

Campagnestunt

Vandaag wordt duidelijk dat de ontstane verontwaardiging terecht is: alle aangeboden diersoorten mogen in grote delen van Duitsland op dit moment legaal gehouden worden door particulieren. Dat is exact wat Stichting AAP, die zich al sinds 1972 ontfermt over exotische dieren in nood, wil aantonen met deze eerste grote Duitse publiekscampagne. De boodschap van AAP is glashelder: Duitsland moet het leed van exotische dieren in huiskamers aanpakken met nieuwe dierenwelzijnswetgeving.
De WYLD promotiewagen in Berlijn
Lede ogen

“Onze oosterburen blijven echter sterk achter en lijken ook bij het herzien van federale dierenwelzijnswetgeving geen stappen te zetten om het lot van exotische dieren in circussen en huiskamers te verbeteren. Deze campagne moet het publiek bewust maken van de noodzaak dat dit het moment is voor actie. We kunnen, met zoveel ontwikkelingen binnen Europa, niet met lede ogen toezien hoe een invloedrijkland als Duitsland achterblijft en exotische dieren zo in de steek laat. Daarom besloten we Duitsland met deze campagne te confronteren met de bizarre werkelijkheid, die zoals we gemerkt hebben heel wat beroering geeft.”

Positieflijst
Aangewezen instrument is een door onafhankelijke experts opgestelde positieflijst, die al door meerdere EU-lidstaten is gekozen als meest effectieve manier om de risico’s van het houden van ongeschikte huisdieren aan te pakken. Niet alleen dierenwelzijn, ook de risico’s voor publieke veiligheid, volksgezondheid en biodiversiteit kunnen met een positieflijst voor huisdieren teruggedrongen worden.
Dierenleed stoppen
Stichting AAP heeft de afgelopen decennia bijgedragen aan de ontwikkeling van verbeterde dierenwelzijnswetgeving in tal van Europese landen. Zo kwam er in de afgelopen jaren met hulp van AAP een eind aan het optreden van wilde dieren in Nederlandse en Portugese circussen en kondigden Spanje en Frankrijk onder meer een positieflijst voor huisdieren aan. Ook werden er, samen met lokale partners, stappen gezet in Estland, Griekenland en Italië om dierenleed tegen te gaan.
David van Gennep bij de onthulling van de campagne in Berlijn
Help je ook mee?
Teken de petitie voor de invoering van een positieflijst in Duitsland!

Overige berichten