Verantwoording

Bij AAP zijn wij ons heel bewust van de verantwoording die we moeten afleggen aan de mensen die ons steunen, wij hebben transparantie dan ook hoog in het vaandel staan. We vinden het belangrijk dat mensen weten wat wij doen en waarom. Op deze pagina lees je ons jaarverslag, kom je meer te weten over de keurmerken die AAP heeft, je leest hier onze statuten en nog veel meer.

Jaarverslag

In het jaarverslag lees je onze verantwoording over het afgelopen jaar. In dit verslag lees je alles over onze missie & visie, werkwijze, doelen, geleerde lessen, uitdagingen en resultaten. Daarnaast vind je in het financieel verslag gegevens zoals het vermogens- en liquiditeitsbeleid, kosten en opbrengsten en het directiesalaris. Bekijk hieronder de meest recente jaarverslagen van AAP.

Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2020
CBF, ANBI en Goede Doelen Nederland
AAP is een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen op het gebied van bestuur, beleid, de bestedingen, fondsenwerving en verslaglegging van AAP. Toezichthouder CBF controleert dit. Via onderstaande banner kun je ons CBF-erkenningspaspoort bekijken, met daarin de belangrijkste informatie over onze doelstellingen en activiteiten en onze financiële kengetallen.

ANBI

AAP voldoet aan de eisen die de Nederlandse Belastingdienst stelt voor een ‘algemeen nut beoogde instelling’, oftewel ANBI. Deze goedkeuring is belangrijk omdat je als donateur alleen schenkingen kunt aftrekken van de belastingen als een organisatie voldoet aan de eisen van ANBI. Daarnaast betekent dat dat wij geen schenk- en/of erfbelasting hoeven te betalen over de ontvangen schenkingen en erfenissen. Dus alles komt ook daadwerkelijk ten goede aan ons werk voor de dieren!
ANBI logo

Goede Doelen Nederland

AAP is lid van Goede Doelen Nederland; de brancheorganisatie van goede doelen. Goede Doelen Nederland heeft met haar leden codes en richtlijnen opgesteld, bijvoorbeeld de regeling directiebeloning. AAP voldoet aan alle deze codes en richtlijnen.
Logo Goede Doelen Nederland

Meldpunt integriteit

Zie of vermoed je dat een werknemer of vrijwilliger van onze organisatie niet integer handelt? Geef dit dan aan ons door via het meldpunt integriteit.

heb je een andere vraag?
Neem dan contact met ons op via:
Telefoon: (+31) (0)36 523 87 87
E-mail: info@aap.nl
Receptie 1 (1)