Wijziging Wet Dieren goed voor dierenwelzijn

De afgelopen dagen was het aangenomen amendement (wijziging) van de Wet Dieren uit 2013 veel in het nieuws. Die wet, waar we bij AAP ook veel mee te maken hebben, wordt met ingang van 2023 gewijzigd op een erg belangrijk punt.

In de bestaande wet staat dat je dieren geen pijn mag doen of letsel mag veroorzaken zonder redelijk doel. Maar wat precies een redelijk doel is, stond er niet bij. Door de wijziging wordt in de wet vastgelegd dat het willen houden van dieren in houderij- en andere huisvestingssystemen geen redelijk doel is. Dus als de permanente huisvesting van dieren voor pijn of letsel zorgt, of het dier kan geen natuurlijk gedrag vertonen vanwege de behuizing, dan kan de dierenpolitie of de inspecteur dierenwelzijn na 2022 beter ingrijpen.

Dat vinden we bij AAP goed nieuws! Niet alleen voor dieren in de veehouderij, waar de wetswijziging met name voor bedoeld is, maar ook voor (exotische) huisdieren. De versterkte wet biedt straks meer ruimte aan de dierenwelzijninspectie om in te grijpen bij verwaarlozing of dierenleed wanneer mensen hun dieren niet goed huisvesten. De wet bepaalt immers dat dieren natuurlijk gedrag moeten kunnen vertonen. Voor exotische zoogdieren is dat niet het enige wat hun welzijn bepaalt, maar wel enorm belangrijk. Zo duiken er steeds vaker exotische katten zoals servals op in Nederlandse huiskamers; sterke wilde dieren die hun territorium op de Afrikaanse savanne hebben en jagen op muizen, hagedissen, slangen of zelfs jonge antilopen. Als een serval altijd in een verblijf in de kamer wordt gehouden, kan het nooit natuurlijk gedrag vertonen en zou er dus op basis van deze wet ingegrepen kunnen worden.

Maar we willen niet te vroeg juichen. Omdat de wetswijziging vrij algemeen geformuleerd is, staat niet vast hoe de wet straks uitgevoerd en gehandhaafd gaat worden. Hiervoor gaat het Ministerie van LNV onderzoek doen naar wat wel en niet kan. Maar ook al zal de wet niet zo ingrijpend zijn als nu in de media voorgesteld wordt, wij zien het als een heel mooie en belangrijke ontwikkeling voor dierenwelzijn.

Afdeling Wetgeving & beleid

Overige berichten