Eerste wasberen uit Limburg bij AAP

Almere, 18 oktober – Vanmorgen werd nabij Sittard de eerste in het wild levende wasbeer aangetroffen in een vangkooi. Deze kooi was speciaal voor dat doel geplaatst door de Zoogdiervereniging. Het dier is vandaag nog opgehaald en opgevangen bij Stichting AAP in Almere.

Het is het eerste resultaat van een initiatief van AAP om de wasberen, een invasieve soort in Europa, op te vangen in plaats van af te schieten. Het plan kreeg grote steun van het publiek, dat met succes een petitie tekende tegen afschotplannen van Provincie Limburg. “Wij zijn erg blij dat begonnen is met het vangen van de wasberen. Al maanden hielden wij opvangcapaciteit achter de hand voor het geval er wasberen naar AAP zouden komen.”, aldus David van Gennep, directeur van Stichting AAP.

Met de provincie Limburg is afgesproken dat de gevangen wasberen met ingang van 1 oktober naar AAP gebracht worden. De afgelopen weken kwamen al drie dieren binnen via een andere route – zij waren onbedoeld gevangen door Waterschap Limburg. De wasberen gaan eerst minimaal vier weken in quarantaine in Almere. Tijdens deze periode worden ze uitgebreid gecheckt op infecties, waar nodig ontwormd en gevaccineerd. Na de quarantaineperiode gaan de wasberen naar de zoogdierenafdeling van AAP. Van Gennep: “Hier worden de dieren zoveel mogelijk groepsgewijs samengevoegd. Daarna gaan ze als groep naar een van onze herplaatspartners, waar ze de rest van hun leven goed verzorgd zullen worden. In eerste instantie gaan we uit van zo’n 50 wasberen.”

De provincie vergoedt een deel van de kosten die AAP maakt voor het transport, medische controles en verzorging van de wasberen. “Voor de resterende kosten zullen we dus aanvullende fondsen moeten werven”, geeft Van Gennep aan.

Petitie
Begin april overhandigde Van Gennep bijna 28.000 handtekeningen van burgers aan de provincie Limburg die, net als AAP, wilden voorkomen dat de wasberen afgeschoten zouden worden. De provincie gaf gehoor aan de oproep en koos voor opvang van de in het wild levende wasbeer in de regio.

Aankomst van de wasbeer bij AAP.

Overige berichten