Doorbraak: bedreigde berberaap krijgt hoogste beschermstatus

Nederlandse inspanningen cruciaal bij verhogen overlevingskans bedreigde berberaap

JOHANNESBURG, woensdag 28 september – De met uitsterven bedreigde berberaap krijgt de hoogst mogelijke beschermstatus tegen illegale handel en stroperij. Dit is zojuist besloten tijdens de internationale CITES conferentie in Johannesburg. De Nederlandse Stichting AAP stond aan de wieg van het door de EU en Marokko ingediende voorstel voor een hogere beschermstatus. “Dit is fantastisch nieuws voor de overlevingskansen van de bedreigde berberaap”, aldus David van Gennep, directeur van AAP.

Berberapen dreigen uit te sterven, grotendeels door de illegale handel bestemd voor de exotische huisdierenmarkt in Europa. Het is voor het eerst in 30 jaar dat de CITES beschermstatus van een apensoort wordt verhoogd. Het voorstel werd vanmiddag zonder bezwaar aangenomen op de ‘Parties to the Convention on International Trade in Endangered Species’. De beslissing wordt geformaliseerd op woensdag 5 oktober, de laatste dag van de conferentie.

Met uitsterven bedreigd
De berberaap is de enige Afrikaanse primaatsoort ten noorden van de Sahara en de enige aapsoort die leeft in Europa, namelijk op Gibraltar. De aapsoort dreigt echter uit het wild te verdwijnen. Nederlands onderzoek wijst uit dat elk jaar honderden jonge berberapen illegaal uit het wild worden geroofd en verhandeld in Europa, waar ze veelal worden verkocht als huisdier. In de afgelopen dertig jaar is de populatie in Marokko en Algerije gedaald van 23.000 naar, volgens de laatste tellingen, een aantal tussen de 6.500 en 9.100. Volgens AAP leven er momenteel zo’n 3000 berberapen als huisdier op het Europese continent. In Europa is de berberaap het meest in beslag genomen CITES-genoteerde zoogdier.
Berberapen in het wild.
Voorstel verhogen beschermstatus
Stichting AAP is hét opvangcentrum in Europa voor exotische zoogdieren afkomstig uit de illegale handel. De Nederlandse organisatie zet zich al 15 jaar in voor een betere bescherming van de berberaap en vindt daarin steun van steeds meer dierenwelzijnsorganisaties uit de hele wereld. Mede dankzij AAP dienden de EU en Marokko eerder dit jaar een gezamenlijk voorstel in om de berberaap omhoog te plaatsen op de lijst met bedreigde diersoorten. Wanneer het voorstel formeel is aangenomen, wordt de berberaap van de Appendix II naar Appendix I van CITES verplaatst: het hoogste niveau als het gaat om bescherming tegen illegale handel en stroperij.

Dweilen met de kraan dicht
Een mijlpaal van levensbelang’, vindt AAP-directeur David van Gennep. “Deze beslissing zal waarschijnlijk het lot van de berberaap bepalen. Door betere wetgeving en opsporingsmaatregelen zullen we de komende tijd alle zeilen bij moeten zetten voor extra opvang van onderschepte berberapen. Maar uiteindelijk zal het ervoor zorgen dat jonge berberaapjes niet meer uit het wild worden geroofd. En dat is waar we het natuurlijk allemaal voor doen. Dweilen met de kraan dicht, noemen we dat! Daarnaast wil ik iedereen die de petitie voor berberaapje Juma tekende enorm bedanken voor deze steun. Hierdoor konden we ruim 25.000 handtekeningen naar Brussel brengen. Dit heeft eraan bijgedragen dat het verhogen van de bescherming op de agenda kwam, met deze hoogste beschermingsstatus als resultaat.”

Belangrijke rol Nederlandse politiek
Ook de Nederlandse overheid heeft zich tijdens het EU voorzitterschap hard gemaakt voor het lot van de berberaap. Gerben Jan Gerbrandy, Nederlands Europarlementariër en hoofd van de Europese delegatie op de CoP17 in Johannesburg, onderschrijft dan ook het belang van het voorstel: “Het aannemen van het gezamenlijke voorstel van Europa en Marokko is een zeer belangrijke stap in de bescherming van een apensoort die helaas illegaal in Europa verhandeld wordt. We moeten er daarnaast op toezien dat afspraken die hieruit voortvloeien dan ook goed gehandhaafd worden. Dat is waar het grote verschil gemaakt kan worden.”

Goed nieuws voor de berberaap
“Deze unieke en bedreigde apensoort heeft alle bescherming nodig die het kan krijgen”, zegt Rikkert Reijnen van het International Fund for Animal Welfare (IFAW). “Een aanzienlijk aantal berberapen, voornamelijk hele jonge, wordt illegaal uit het wild gevangen en elk jaar verhandeld om in Europa als exotisch huisdier te worden gehouden. Het is dan ook heel goed nieuws voor de berberaap dat hier dankzij betere beschermingsmaatregelen een einde aan kunnen maken.”

Overige berichten