240 organisaties: ‘Beperk de wereldwijde handel in wilde dieren’

Gisteren was het Wereldgezondheidsdag (World Health Day). Er ligt extra nadruk op deze dag nu de wereld is verwikkeld in een ongekende strijd tegen een voortwoekerend virus: COVID-19. Zo’n 240 organisaties, waaronder Stichting AAP, roepen juist daarom de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) op om de handel in wilde dieren aan banden te leggen.

De dierenwelzijnsorganisaties doen, op initiatief van World Animal Protection, de dringende oproep vanwege de uitbraak van COVID-19. Het coronavirus is op de mens overgesprongen van een wild dier dat zeer waarschijnlijk werd verhandeld op een markt in Wuhan. De organisaties vragen in de open brief de WHO om publiekelijk te erkennen dat er een bewezen verband bestaat tussen de handel in wilde dieren en de uitbraak van het coronavirus en roepen op tot een wereldwijd verbod op markten waar wilde dieren worden verhandeld. De organisaties vragen daarnaast speciale aandacht voor het gebruik van wilde dieren voor medicijnen; ironisch genoeg adviseerde China onlangs nog om berengal-injecties te gebruiken tegen het coronavirus. 

‘Bescherm volksgezondheid en voorkom dierenleed’
‘Te midden van de COVID-19-crisis, die vermoedelijk ontstond op een markt voor levende wilde dieren, roepen we de WHO op om overheden over de hele wereld dringend adviseren om de om een verbod in te stellen op markten voor levende wilde dieren en het gebruik van wilde dieren voor medicijnen permanent te verbieden’, meldt Dirk-Jan Verdonk van World Animal Protection Nederland. ‘Zo beperken we reële gezondheidsrisico’s en voorkomen we onnodig dierenleed. De brief dringt er bij de WHO op aan om deel te nemen aan de oproep aan landen en overheden: maak een einde aan de uitbuiting van wilde dieren en laat wilde dieren gewoon in het wild, waar ze horen. Het beëindigt het wrede lijden dat veel wilde dieren – van beren tot schubdieren en van civetkatten tot leeuwen – en helpt het risico op toekomstige pandemieën te verkleinen.’

Wereldwijd tekenden meer zo’n 240 organisaties de open brief aan de WHO, waaronder naast Stichting AAP ook Humane Society International, Born Free en Wild Aid.

Link tussen handel wilde dieren en COVID-19
Volgens de organisaties kunnen we het verband tussen de handel in wilde dieren en het uitbreken van ziektes zoals COVID-19 niet langer negeren. Wilde dieren worden opeen gepropt in kleine kooien gehouden onder de meest erbarmelijke en onhygiënische omstandigheden. Ze kunnen geen natuurlijk gedrag vertonen, zijn gestrest en worden ziek of raken gewond. Het is bewezen dat dieren in zulke situaties meer ziektekiemen verspreiden en dat ze deze ook kunnen overspringen op mensen. Maar liefst 60 procent van de opkomende infectieziektes is afkomstig van dieren (een zoönose) en 70 procent hiervan komt af van wilde dieren. De coronacrisis maakt eens te meer duidelijk dat de gezondheid van mensen en dieren onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.   

Overige berichten