Daar is hij weer: de wasbeer!

2019 was het jaar waarin Nederland Stichting AAP te hulp schoot om de wasbeer te redden. In 2020 maken we onze belofte waar: de geredde wasberen gaan naar veilige plekken waar ze ongestoord oud kunnen worden.

Vrijdagmorgen 17 juli 2020. Twee dierenverzorgers van de zoogdierenafdeling van AAP vegen met hun veiligheidshandschoenen het zweet van hun voorhoofd. Ze staan midden in een wasberenverblijf, omringt door transportkisten, vangnetten en de laatste drie van de elf wasberen die vandaag vertrekken. De dieren hebben geen benul dat hun pogingen het vangnet te ontlopen de operatie hooguit vertraagt. Ook zij gaan vandaag op weg naar
Wildlands Adventure Zoo in Emmen. In Raccoon Creek, zoals het grote nieuwe buitenverblijf daar heet, krijgen ze gezelschap van andere wasberen, stinkdieren en zelfs zeehonden.

Het transport sluit de cirkel die in het voorjaar van 2019 begon. In reactie op het voornemen van de Provincie Limburg om wasberen te laten afschieten startte AAP een petitie. De handtekeningen stroomden binnen en op 6 april kon AAP-directeur David van Gennep bijna 28.000 steunbetuigingen aanbieden aan het provinciebestuur. De petitie stelde dat een kogel een ongepaste oplossing is om van de wasberen af te komen. De dieren worden als invasieve exoten gezien in Nederland en moeten vanwege Europese wetgeving bestreden worden. Maar hoe dat gebeurt – dat mag lokaal bepaald worden. AAP bood aan om ruimte te maken en de dieren op te vangen. De dieren konden er immers niets aan doen dat ze daar beland waren! Er werden gesprekken gevoerd, regelingen getroffen, de Zoogdiervereniging werd erbij betrokken om het wegvangen te organiseren en per 1 oktober konden we van start. Nog geen drie weken later waren de vangkooien geplaatst en kwam de eerste wasbeer binnen bij AAP.

Wasbeer Stein wordt in oktober 2019 als eerste wasbeer uit Limburg opgevangen bij AAP

De eerste twee Limburgse wasberen konden we eind december al uitplaatsen naar Kasteelpark Born. Ofwel; terug naar hun roots! In tegenstelling tot wat in de discussie rondom de wasberen vaak werd beweerd, lijkt er in Limburg geen sprake van Duitse dieren. In Duitsland leven erg veel wasberen in het wild, maar uit onderzoek blijkt dat de Limburgse dieren niet bij die populatie horen. Dat maakt het mogelijk de hele Limburgse populatie van naar schatting 50-100 dieren weg te vangen zonder dat we ‘dweilen met de kraan open’.

Door de coronamaatregelen kwam het bij AAP opvangen en uitplaatsen van dieren de afgelopen maanden vrijwel tot stilstand. Tegelijk was er voor de wasberen een vangstop omdat ze in deze periode jongen krijgen. Met deze uitplaatsing ontstaat dus mooi op tijd weer ruimte om vanaf september nieuwe dieren op te kunnen vangen. Naast deze groep van 11 is er nog een groep van 10 wasberen bij AAP, waaronder Payat uit Zwartemeer. Die hopen we binnenkort naar een van onze herplaatspartners te kunnen brengen. Deze doorstroom bewijst dat het niet nodig is afschot toe te passen en de dieren een goed leven op een veilige locatie te bieden.

Dat goede leven zit voor Alawa, Atohi, Geleenbeekdal, Hachi, Schinveld, Sihu, Susteren, Tuketu, Walapai, Woolf en Xela wel snor. Zij mogen binnenkort genieten van hun nieuwe verblijf in Emmen. Onbewust dat ze daarmee plek hebben gemaakt voor de volgende groep wasberen die na de zomer een plekje bij AAP nodig heeft. Zo is de circel rond!

Overige berichten