AAP helpt
wilde dieren
in nood

Hulp voor wilde dieren

Stichting AAP is een Europese dierenwelzijnsorganisatie die zich inzet voor exotische zoogdieren. Jaarlijks vangen we honderden apen, leeuwen, tijgers en andere wilde dieren op in onze opvangcentra. Veel van deze dieren hebben een ellendig verleden. Ze werden als huisdier gehouden, uitgebuit in de entertainmentindustrie, of slachtoffer van de illegale handel.

Nog altijd leven er in Europa talloze exotische dieren onder verschrikkelijke omstandigheden. AAP vindt dat dit moet stoppen, en zet zich daarom op een duurzame manier voor deze dieren in.

Leeuw Govani zat jarenlang in een smerige kooiwagen van een Frans circus.

Wat doet AAP voor wilde dieren?

AAP biedt dieren in nood een veilige opvangplek en pleit daarnaast voor betere regelgeving en maatregelen omtrent dierenwelzijn in Europa. Zo pakken we dierenleed bij de bron van het probleem aan! We richten ons hierbij op drie belangrijke oorzaken:

  • 1 Exotische huisdieren
  • 2 Illegale handel in wilde dieren
  • 3 Wilde dieren in entertainment

Exotische huisdieren

Een aap als huisdier, een tijger in je tuin of een serval op schoot? Het klinkt misschien leuk om een wild dier als huisdier te hebben, maar dat is het niet. Helaas komt het in Europa nog wel regelmatig voor. Naar schatting leven er tientallen miljoenen exotische dieren in Europese huishoudens. En dat terwijl ze daar helemaal niet geschikt voor zijn.

Zo leefde berberaap Torzan 20 jaar lang bij een Belgische vrouw in huis. Hij zat opgesloten in een kooi in een slaapkamer en werd behandeld als een ‘mensenkind’. Zijn eigenaresse gaf hem ongeschikt voedsel te eten, zoals aardappels, vlees en brood met chocopasta. In al die jaren zag Torzan nooit een soortgenoot. Een afschuwelijk bestaan voor een sociaal dier als een berberaap!

Ook servals Xirus en Tafkap werden als huisdier gehouden. Ze zaten opgesloten in de badkamer en liepen door verkeerd voedsel zulke ernstige voedingstekorten op, dat hun botten krom groeiden. Daarnaast bleken de twee jonge servals verschillende, oude botbreuken te hebben… Bij AAP kregen Xirus en Tafkap intensieve medische zorg. Na een lange periode van herstel gaat het gelukkig beter met ze.

Berberaap Torzan
Servals Xirus en Tafkap

Naast het dierenleed dat exotisch huisdierbezit met zich meebrengt, zijn er nog veel meer redenen waarom het geen goed idee is om een wild dier in huis te nemen. Exotische dieren kunnen namelijk ziektes bij zich dragen die overdraagbaar zijn op de mens. Ook kunnen ze mensen of andere dieren verwonden door te krabben en te bijten.

Daarnaast zorgt de handel in exotische huisdieren voor een afname van de populatie dieren in het wild. Veel van hen worden namelijk door jagers weggeroofd uit hun natuurlijke omgeving. Sommige diersoorten worden hierdoor zelfs met uitsterven bedreigd. Tot slot komt het voor dat exotische huisdieren ontsnappen of worden losgelaten in de natuur. Hierdoor worden inheemse diersoorten verstoord en raken lokale ecosystemen uit balans.

Wat doet AAP tegen het bezit van exotische huisdieren?

Om het bezit van exotische huisdieren tegen te gaan, pleit AAP in heel Europa voor de invoering van een positieflijst voor huisdieren. Dat is een lijst waarop alle diersoorten staan vermeld die (door onafhankelijke experts) geschikt zijn bevonden om als huisdier te worden gehouden. Alle dieren die niet op die lijst staan, zijn dan automatisch niet geschikt en niet toegestaan als huisdier. Dat zou een hoop dierenleed schelen!

Zilvervos Totoro werd als huisdier gehouden.

Illegale handel in wilde dieren

Naast dat AAP zich inzet tegen het bezit van exotische huisdieren, strijdt AAP ook tegen de illegale handel in wilde dieren. Veel dieren worden op jonge leeftijd door jagers weggeroofd uit de natuur om vervolgens illegaal naar Europa te worden gesmokkeld. Daar wacht ze vervolgens een triest bestaan als circusartiest of als huisdier. Het overkwam ook chimpansee Marria. Zij was pas enkele maanden oud toen ze door jagers bij haar familie uit het Afrikaanse Guinee-Bissau werd weggerukt en illegaal naar Europa werd verhandeld. Ze belandde bij een Portugees gezin in huis, moest kleertjes aan en at met het gezin mee aan tafel mee. Toen ze ouder werd en begon te protesteren tegen haar behandeling, werd ze eenzaam opgesloten in een kelder.

Ook meerkatten Sulley en Boo werden slachtoffer van de illegale handel. De twee aapjes werden in Afrika gedrogeerd, in een koffer gestopt, en naar Spanje gesmokkeld. Gelukkig werden ze op het vliegveld van Alicante ontdekt en in beslag genomen. Maar ze waren meer dood dan levend… Bij AAP konden ze bijkomen van alles wat ze hadden meegemaakt.
Chimpansee Marria werd uit het wild geroofd en kwam bij een Portugees gezin terecht.
Meerkat Sulley werd met soortgenoot Boo gedrogeerd en in een koffer naar Spanje gesmokkeld.
Previous slide
Next slide

Helaas zijn Marria, Sulley en Boo niet de enige slachtoffers. De illegale handel in exotische dieren is één van de meest winstgevende vormen van de georganiseerde misdaad, en naar schatting wordt er jaarlijks tussen de 8 en 20 miljard euro mee verdiend. Door een tekort aan opvanglocaties, beperkte handhavingscapaciteiten en het uitblijven van afschrikwekkende straffen, vindt deze illegale handel nog altijd volop plaats.

Wat doet AAP tegen illegale
handel in wilde dieren?

AAP zet zich op verschillende manieren in tegen de illegale handel van wilde dieren. Zo pleit AAP voor betere bescherming van bedreigde wilde diersoorten, betere handhaving tegen illegale handel, en betere opvangmogelijkheden voor in beslag genomen dieren.

Daarnaast heeft AAP een internationaal samenwerkingsproject opgezet om het voortbestaan van de ernstig bedreigde berberaap veilig te stellen. Door stroperij en illegale handel leven er namelijk steeds minder berberapen in het wild. Met het Born to be Wild-project wil AAP daar verandering in brengen en hopen we deze illegale handel te kunnen bestrijden.

Wilde dieren in entertainment

Het derde punt waar AAP voor pleit, is een verbod op het gebruik van wilde dieren in entertainment. Een groot aantal dieren in onze opvang is in het verleden uitgebuit om mensen te vermaken. Zo moest chimpansee Linda jarenlang in kleertjes op de foto met toeristen en werd tijger Suzu op wrede wijze ‘klaargestoomd’ voor een leven in het circus.

Suzu leefde bij een illegale fokkerij in Frankrijk waar hij werd getraind als circusartiest. Tussen de zware trainingen door, zat hij eenzaam opgesloten in een kleine kooi met een betonnen vloer. Hij had geen eten, geen water en niets om zich mee bezig te houden. Bovendien was hij graatmager en ernstig vervuild. Om hem te kunnen redden en mee te kunnen nemen naar ons opvangcentrum in Spanje, moesten we hem verdoven. Maar Suzu was zó zwak dat we ons zorgen maakten dat hij de verdoving niet zou overleven. Gelukkig is alles goed gegaan, en konden we Suzu veilig naar Spanje brengen. Eenmaal bij AAP knapte hij langzaam op. Inmiddels zijn we een paar jaar verder en geniet Suzu weer van het leven. Bij AAP mag hij gewoon ‘tijger’ zijn.
Suzu kan bij AAP gewoon "tijger" zijn.

Wat doet AAP tegen het gebruik van wilde dieren in entertainment?

Om te voorkomen dat dieren als Suzu nog langer op wrede wijze kunnen worden uitgebuit in de entertainmentindustrie, strijdt AAP voor een Europees verbod op wilde dieren in circussen. Mede dankzij AAP is er in Nederland al zo een verbod, en ook een flink aantal andere Europese landen heeft al een verbod ingesteld. Ondertussen blijven we door strijden voor een verbod in hele Europese Unie, want zulke maatregelen zijn nodig om deze dieren te redden!
AAP-directeur David van Gennep.

Een dierwaardig bestaan voor wilde dieren

AAP ziet exotische dieren het liefst in de natuurgebieden waar zij thuishoren. Maar de dieren die wij opvangen, kunnen niet meer terug naar de natuur. Daarom biedt AAP ze een veilige plek. Een plek waar ze liefdevol worden verzorgd en de (medische) zorg krijgen die ze nodig hebben om te herstellen van hun nare verleden. Een plek waar ze met soortgenoten kunnen leven en waar ze niet meer alleen hoeven te zijn. Een plek waar ze gewoon ‘dier’ mogen zijn en een dierwaardig leven kunnen leiden. Want dat verdienen ze.

Geef wilde dieren in nood een betere toekomst

Stichting AAP is afhankelijk van donaties. Wil je ook bijdragen aan een betere toekomst voor exotische, wilde dieren?