WO-stages bij AAP

AAP is geen wetenschappelijk onderzoeksinstituut, maar doet wel observationeel onderzoek ten behoeve van het verbeteren van het welzijn van opvangdieren. AAP heeft daarvoor een samenwerkingsverband met o.a. de Universiteit Utrecht op gebied van ethologie en diergeneeskunde.

In het kader van het onderzoeksprogramma kunnen (afstudeer)stages en/of scriptie-opdrachten een invulling krijgen. Onze specialisten van de stafgroepen Gedrag en Veterinaire zaken verzorgen de dagelijkse begeleiding en zijn regelmatig in contact met de universitaire docenten.

Voor (afstudeer)stages op ethologisch vlak wordt verwacht dat de stage minimaal zes maanden duurt. Op dit moment kunnen kandidaten voor een universitaire stage zich melden bij Charlotte Kluiver.
Geef bij de aanmelding aan:
  • Waarom je bij Stichting AAP stage wilt lopen
  • Hoe lang je stage wilt lopen
  • Vanaf wanneer je stage wilt lopen
  • Stuur je cv en cijferlijst mee