Berberapen

Illegale handel in wilde dieren: berberapen

Wat is illegale handel in wilde dieren?

De handel in wilde dieren of dierenproducten kan zowel legaal als illegaal zijn. Beide vormen zijn zeer lucratief. Bij illegale handel in wilde dieren(producten) is sprake van stroperij, smokkel of andere handel in wilde dieren(producten) buiten de grenzen van nationale en internationale wetgeving.


Het probleem

De illegale handel in wilde dieren is na mensensmokkel, het vervalsen van geld en drugshandel, één van de meest winstgevende illegale praktijken ter wereld. Volgens het nieuwe EU Actie Plan tegen Dierensmokkel, wordt de jaarlijkse winst volgens verschillende bronnen geschat tussen de 8 en 20 miljard euro, met daarbij de EU als belangrijkste afzetmarkt.

Het gaat om duizenden soorten planten en dieren, maar gelukkig doen wereldwijde regeringen – inclusief de Europese regering – moeite om hun belofte tegen het bestrijden van handel in wilde dieren na te komen. Ze streven naar een versterking van de beschikbare middelen, zoals CITES. 

De berberaap (Macaca sylvanus) had de afgelopen decennia de dubieuze eer om één van de meest in beslag genomen zoogdieren van de CITES-lijst te zijn. Het is dan ook niet verrassend dat de berberaap de meest geredde primaat bij AAP is. We weten dan ook uit de eerste hand hoe serieus de problemen zijn.

Terwijl de grootte van de wereldwijde populatie van chimpansees ergens tussen de 299.700 en 431.100 ligt, die van orang-oetans rond de 104.700 en het aantal bonobo's op 15.000-20.000 wordt geschat, is het aantal berberapen slechts 6.500-9.100. Illegale handel, samen met andere factoren zoals de vernietiging van hun leefgebied, bedreigt het voortbestaan van de berberaap. Gelukkig, na jaren van nauwelijks aandacht, zou het lot van de berberaap zomaar kunnen veranderen. In oktober 2016, mede dankzij de moeite die AAP erin gestoken heeft, kreeg de berberaap het hoogste level van internationale bescherming tegen (illegale) handel en zijn er verschillende interessante projecten opgestart om er zeker van te zijn dat we deze unieke aap de mogelijkheid geven om te overleven.

Berberaap Juma

De oplossing

Na decennia van verwaarlozing, lijkt het lot van de berberapen nu te gaan veranderen. Op basis van onze jarenlange praktische ervaring en in samenwerking met onze partners, heeft AAP een ambitieuze, integrale en alomvattende strategie ontworpen om elk aspect van de handel aan te pakken.

Verbeterde internationale bescherming

Op 4 oktober 2016 is de Conference of the Parties to CITES (internationaal CITES congres / CoP17), die plaatsvond in Zuid-Afrika, overeengekomen om het beschermingsniveau voor berberapen te verhogen door de soort op Appendix I van het Verdrag te plaatsen. De betrokken landen (zowel herkomst- als bestemmingslanden voor de illegale handel in berberapen) zetten een ongekende stap door zich unaniem achter het gezamenlijke Marokko-EU-voorstel te scharen. Het nieuwe beschermingsniveau zal helpen bij het versterken van handhavingsmaatregelen tegen handel in deze soort. Het voorstel heeft ook overweldigende steun ontvangen van de wereldwijde gemeenschap voor dierenwelzijn en natuurbehoud.

Dit grote succes was al 15 jaar in de maak, met AAP aan de leiding van de coalitie van internationale organisaties die aandrongen op betere bescherming. In december 2015 had directeur David van Gennep van AAP een ontmoeting met EU-commissaris voor milieu Karmenu Vella en overhandigde daarbij meer dan 24.000 handtekeningen, die meer aandacht en bescherming voor de soort vereisten.

Born to be Wild

Het hoogste wettelijke beschermingsniveau voor een soort betekent weinig, als deze bescherming niet overal in de handelsketen wordt toegepast. Dat is de logica achter "Born to be Wild", een project dat voortbouwt op het succes van eerdere initiatieven gericht op het tegengaag van het stropen van baby-berberapen in Marokko, de opleiding van handhavingsautoriteiten en de redding en rehabilitatie van in beslag genomen apen. Het omvat ook acties gericht op bescherming en herstel van leefgebieden en op het vergroten van de betrokkenheid van de gemeenschap. Het project wordt geïnitieerd en gefinancierd door AAP en samen met het International Fund for Animial Welfare (IFAW) door partners uitgevoerd.

Marrakech
Berberaapje als toeristische attractie op de markt.

 

Team of scouts in Ifrane National Park
Overheidsbeambten brengen een bezoek aan onze scouts in Ifrane National Park. Dit soort betrokkenheid is cruciaal voor het project.