Sancho

Italië komt met positieflijst voor dieren uit het wild

Eindelijk grijpt een grote EU-lidstaat in: Italië pakt met drie nieuwe wetten de wildgroei van gehouden exotische dieren aan. In plaats van een eindeloze lijst diersoorten die niet vanuit het wild geïmporteerd mogen worden, introduceerde Italië op 27 oktober een positieflijst. Daarop staat de handvol diersoorten die volgens experts zonder risico’s uit het wild kunnen worden gehaald om verhandeld te worden. Een tweede wet bepaalt dat over vijf maanden een forse uitbreiding van de bestaande negatieflijst volgt, waardoor veel nu nog legale reptielen, apen, leeuwen en tijgers verboden worden om privé te houden. Tenslotte gaan deze nieuwe regels via een derde wet ook gelden voor circussen en andere reizende dierenshows. Geweldig nieuws dus!

Voorheen mochten de meeste diersoorten probleemloos vanuit het wild worden ingevoerd in Italië. Met de positieflijst worden de ongeveer 250.000 toegestane soorten nu teruggebracht tot… 6! Het Italiaanse Ministerie van Volksgezondheid heeft de wetenschappelijke adviezen van Ispra (Hoger Instituut voor Milieubescherming) opgevolgd en via Decreet 11 oktober 2022 besloten dat slechts vijf vissoorten en één soort naaktslak nog toegestaan zijn. Alle andere soorten brengen volgens Ispra risico’s met zich mee voor de volksgezondheid (zoönosen), bedreigen de biodiversiteit of er zijn gedrags-, fysieke, biologische en ethologische redenen om ze niet in gevangenschap te houden.

Onze Italiaanse partner LAV becijferde dat deze nieuwe wet jaarlijks 1,2 miljoen dieren scheelt. “Dat is het aantal dieren dat elk jaar met geweld uit de tropische bossen en uit de Afrikaanse natuur wordt gehaald, zoals bijvoorbeeld fruitvleermuizen. Zij worden tegen hun aard naar Italië gebracht in kooien, bakjes en vitrines om te worden getransformeerd tot onnatuurlijke, zogenaamde huisdieren”, zegt Gianluca Felicetti van LAV.

Dieren te koop tijdens een exotenbeurs.

uitbreiding lijst

In maart 2023 wordt vervolgens de bestaande lijst met verboden dieren uitgebreid met veel soorten primaten, grote katachtigen zoals tijgers en leeuwen, grote zoogdieren zoals olifanten en giftige, stekende insecten, reptielen en amfibieën. Volgens het ministerie “alle soorten die een gevaar vormen voor de volksgezondheid, veiligheid of biodiversiteit, evenals kruisingen van verboden soorten en andere wilde soorten met gedomesticeerde vormen en hun volgende generaties“. Naar schatting zullen jaarlijks zo’n 2 miljoen exotische dieren door deze wet niet meer in terraria, aquaria of kooitjes in Italiaanse huiskamers terecht komen.

Ten derde stemde de Kamer van Afgevaardigden al eerder in met een regel waardoor de uitgebreide negatieflijst ook van kracht wordt voor circussen en reizende dierenshows. Dat betekent dus een einde aan wilde dieren in het circus, inclusief hybride soorten zoals lijgers (kruising tijger en leeuw) en Savannah-katten (kruising serval met huiskat).

Italië wil met deze nieuwe wetten beter aansluiten op de vereisten van de Europese wetgeving, omdat ook op Europees niveau gewerkt wordt aan het tegen elkaar beschermen van mensen en wilde dieren. AAP feliciteert LAV met dit resultaat en ziet dit als een volgende stap naar een Europa waarin wilde dieren niet meer lijden in huiskamers, circussen of waar dan ook.

Overige berichten