Help de illegale handel in berberaapjes te stoppen

AAP start petitie om problematiek hoog op EU-agenda te krijgen

Almere, 29 september ’15 – Aan de vooravond van Wereld Dierendag, roept Stichting AAP Nederlanders op hun stem te laten horen tegen de illegale handel in berberapen. Jaarlijks worden honderden babyberberaapjes uit het wild geroofd, weggerukt bij hun moeder en van Marokko naar Europa gesmokkeld. Dit leidt niet alleen tot veel dierenleed, maar de apensoort wordt daarmee ook ernstig bedreigd. Betere wetgeving is dus essentieel. Begin 2016 kan de Europese Unie besluiten om de beschermstatus van de berberaap te verhogen. “Het is erop of eronder,” aldus David van Gennep, directeur Stichting AAP. “Nu is het moment om de druk in Brussel op te voeren. Daarom lanceren we vandaag een bijzondere campagne, waarmee we hopen in de komende maanden zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen.”

Gezicht van de campagne is Juma. Eind 2014 wordt dit berberaapje dwalend door de straten van Parijs aangetroffen en naar AAP Primadomus gebracht. Zoals zoveel jonge berberaapjes, werd hij vermoedelijk als baby weggerukt bij zijn moeder en illegaal verhandeld. Van Gennep: “We zien regelmatig afwijkend gedrag bij dieren die te vroeg van hun moeder zijn gescheiden. Vaak gaan ze zichzelf op den duur slaan en bijten. Daarom proberen we bij AAP voor jonge aapjes die alleen binnenkomen, zo snel mogelijk pleegouders te vinden.”

Juma was zo’n zes maanden oud toen hij bij AAP kwam. “Hij zoog op zijn duim en omklemde zijn eigen pootjes. Bovendien klampte hij zich bijna wanhopig vast aan de knuffeldieren in zijn verblijf.”

Het verhaal van Juma staat symbool voor het leed van vele honderden berberaapjes die hetzelfde lot zijn beschoren. Daarom verzamelt AAP zoveel mogelijk handtekeningen om de illegale handel een halt toe te roepen.

Problematiek
De berberaap is niet alleen de primatensoort die het vaakst voorkomt op de wachtlijst van AAP, maar ook de meest in beslag genomen, levende zoogdiersoort in Europa. In 2014 publiceert AAP een rapport van onderzoeker en criminoloog Daan van Uhm, waaruit blijkt dat naar schatting jaarlijks 200 voornamelijk jonge berberapen uit het wild worden weggevangen, waarvan het merendeel eindigt als huisdier in Europa. In dertig jaar tijd is de populatie in het wild met 65% gedaald naar zo’n 8000 berberapen. Dit voorspelt weinig goeds voor de toekomst van deze unieke apensoort.

Van Gennep: “De omvang van de berberapenproblematiek valt niet te ontkennen. Toch krijgt de berberaap vanwege een te lage CITES beschermstatus nauwelijks aandacht bij nieuwe soortbehoudsmaatregelen. En dat terwijl het zo belangrijk is om het probleem bij de kern aan te pakken – alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat de berberaap blijft waar hij thuishoort: in het wild. De EU kan hierbij een cruciale rol spelen.”

Doel
Stichting AAP hoopt met de petitie zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen om de bescherming van de berberapen hoger op de agenda van de Europese Unie te krijgen. Concreet doel is het verhogen van hun huidige beschermstatus van de CITES 2 naar de CITES 1 lijst.* Dieren op de CITES lijst 1 krijgen de hoogste bescherming en mogen alleen in zeer exceptionele gevallen verhandeld worden. Daarnaast hoopt AAP dat de berberaap als belangrijke soort opgenomen wordt in het ‘EU Action Plan Against Wildlife Trafficking’. Dit plan is gericht op duidelijke afspraken om de illegale handel terug te dringen, bijvoorbeeld door hogere straffen voor stropers en handelaars te realiseren.

Stichting AAP zet zich al jaren in voor een betere toekomst voor berberapen, zowel op individueel als op soortniveau. Meer informatie vind je hier.

*CITES lijsten zijn overeenkomsten tussen 178 landen waarin regels vastgelegd worden om dier- en plantensoorten te beschermen.

Berberaapje Juma

Overige berichten