AAP herdenkt overleden primatoloog Frans de Waal

Vandaag verscheen het trieste bericht dat bioloog en primatoloog Frans de Waal is overleden. Frans was één van de meest vooraanstaande primatologen ter wereld. In 2018 bracht hij een bezoek aan ons opvangcentrum in Almere. AAP-directeur David van Gennep blikt terug op zijn bezoek, en staat stil bij het overlijden van deze bijzondere primatoloog.

Empathie bij dieren

David: “Het overlijden van Frans de Waal komt bij AAP hard aan. Frans zag kans om met een zuiver wetenschappelijke methode het gat te dichten tussen de mens als soort en vele andere diersoorten. Door te bewijzen dat veel eigenschappen die tot dan toe als specifiek menselijk te boek stonden ook bij dieren voorkomen -zoals empathie- bracht hij het geloof aan het wankelen dat mensen superieur zijn boven dieren. Zijn conclusie was eerder dat alle soorten verschillend zijn.”

Op bezoek bij AAP Almere

“Toen Frans in 2018 op bezoek was bij ons opvangcentrum in Almere, maakten we plannen om meer te doen met de kennis die we bij AAP vergaren door te kijken naar onze dieren. Dieren die al op zeer jonge leeftijd bij de ouders zijn weggehaald en daardoor een belangrijk stuk opvoeding en ontwikkeling missen, vertonen later gedragsproblemen en kunnen minder goed overweg met stress. We herkennen allen de parallel die je ziet in de opvoeding van jonge mensen, waar ook veel mis kan gaan. We zullen Frans, zijn scherpe blik en geweldige vermogen om te observeren enorm missen en wensen zijn nabestaanden veel sterkte bij de verwerking van dit verlies.”
Frans de Waal op bezoek bij AAP
Frans de Waal op bezoek bij AAP Almere (2018).

Overige berichten