Meldpunt integriteit

Stichting AAP staat midden in de samenleving. We zijn er voor de problematiek waar we voor staan, onze dieren en onze donateurs en voelen voortdurend onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Zie of vermoed je desondanks dat een werknemer of vrijwilliger van onze organisatie niet integer handelt? Geef dit dan aan ons door onderaan deze pagina.

Voorbeelden van integriteitsschending:
  • belangenverstrengeling;
  • manipulatie van of misbruik van (de toegang tot) informatie;
  • onverenigbare functies/bindingen/activiteiten;
  • strafbare feiten binnen werktijd zoals diefstal, verduistering, fraude, corruptie;
  • strafbare misdragingen buiten werktijd;
  • verspilling en misbruik van eigendommen;
  • ongewenst gedrag; agressie, geweld, discriminatie, (seksuele) intimidatie, pesten, stalken etcetera.

Twijfel

Je kunt ook, voordat je een melding doet, overleggen met onze vertrouwenspersoon. Onze vertrouwenspersoon is te bereiken op het vaste nummer van AAP: (+31) (0)36 523 87 87. Vanaf daar verwijzen we je dan verder.
Klokkenluiders-
regeling AAP
Integriteitscode
AAP

Meldpunt integriteit

Je melding wordt vertrouwelijk in behandeling genomen door onze interne vertrouwenspersonen en wanneer noodzakelijk door hen afgestemd met de externe vertrouwenspersoon.  
Je gegevens
Je melding


Door het versturen van dit formulier ga je akkoord met de Privacyverklaring van Stichting AAP.