Het bestuur
van AAP

Management Team

David van Gennep

 • Functie Directeur-bestuurder

Erik Peeters

 • Functie Directeur-bestuurder

Eva Schippers

 • Functie Hoofd Opvang en Rehabilitatie

Irma Kalkhoven

 • Functie Hoofd Fondsenwerving

Raad van Toezicht

De leden van de Raad van Toezicht werken onbezoldigd.

Ed Nijpels

 • Functie Voorzitter Raad van Toezicht (politiek, maatschappelijk)

Paul Nobelen

 • Functie Vicevoorzitter Raad van Toezicht (governance en human resources)

Walter Bien

 • Functie Lid Raad van Toezicht (financiën), voorzitter Auditcommissie

Bart Janknegt

 • Functie Lid Raad van Toezicht (marketing, communicatie en fondsenwerving), lid Auditcommissie

Heleen van de Weerd

 • Functie Lid Raad van Toezicht (dierenwelzijn)

Raquel García Hermida-van der Walle

 • Functie Lid Raad van Toezicht (wetgeving en beleid)

Koos Boering

 • Functie Extern lid Auditcommissie

Organisatiestructuur

Hieronder zie je het organogram van AAP, waarop je kunt zien hoe de organisatie in elkaar zit.

OrganogramAAP_FEB23
Contact met AAP
Wil je iets aan ons vragen of doorgeven?
We helpen je graag!

Telefoon: (+31) (0)36 523 87 87
E-mail: info@aap.nl
Receptie 1 (1)