Circus ban campaign petition

Blog: de olifantentranen van het circus

David-van-Gennep-f
Vandaag is het Wereld Circusdag. Een dag waarop wij vooral denken aan alle dieren die nog worden uitgebuit voor iets wat mensen vroeger vermaak noemden. In Nederland mag sinds 2015 niet meer opgetreden worden met wilde dieren. Slechts één wild dier bleef toen over: olifant Buba. Omdat er nog geen geschikte opvang voor haar was, gaf de verantwoordelijke minister een tijdelijke ontheffing. Eind 2020 was het eindelijk zover: de minister besloot op advies van deskundigen dat de 45-jarige vrouwtjesolifant naar de nieuwe opvanglocatie Elephant Haven in Frankrijk kon!

De bazen van Buba weigerden echter mee te werken. Wel spelden ze een paar kamerleden op de mouw dat Buba niet meer bij andere olifanten gezet kon worden omdat ze al van jongs af aan met de familie meetrekt. Olifanten zijn kuddedieren en “Buba beschouwde de familie Freiwald als haar kudde.”

Olifantentranen van Buba’s familie

Een meerderheid van de Tweede Kamer bleek helaas gevoeliger voor de olifantentranen van de circusfamilie dan het advies van deskundigen. De olifant zou van eenzaamheid sterven als ze naar de olifantenopvang moest en dat konden we niet laten gebeuren! Buba is familie, onafscheidelijk verbonden met het circus. Wie die twee uit elkaar wilde halen, zoals die ijskoude, zelfingenomen dierenwelzijnsorganisaties, was misdadig. De minister van LNV legde zich neer bij twee aangenomen moties en voilà; Buba mocht voor altijd bij de Freiwalds blijven. Zonder op te treden, al werd de grens herhaaldelijk opgezocht.
Buba bij circus Freiwald
Ruim een jaar later is Buba alsnog verstoten door haar liefhebbende kudde. Sterker nog: omdat Buba teveel geld kost is ze verbannen naar een dubieus dierenpark in Hongarije. Daar moet de uit het wild gestolen olifant – tegen de afspraken met de Nederlandse overheid in – optreden met haar nieuwe baas, de jonge circusartiest René Casselly. Kon Buba nu opeens toch wel bij andere olifanten? Op kamervragen van Frank Wassenberg (PvdD) gaf de huidige minister deze week toe niet gelukkig te zijn met de gang van zaken. Maar voor Buba is het te laat. Wederom een slachtoffer van goedgelovigheid en symbool voor het leed van dieren in circussen overal ter wereld. De Freiwalds zeggen met pijn in het hard afscheid te hebben genomen. Geld ging toch boven de familieband.

Circusverbod Nederland

Is het dan nu klaar? Dat valt te bezien; een website voor de circussector schreef dat het verbod op wilde dieren in circussen door een rechter van tafel is geveegd. Erkennen dat je bent ingehaald door de vooruitgang valt zwaar. De waarheid verkondigen ook, want het Nederlandse circusverbod staat gelukkig nog altijd. Op Wereld Circusdag pleiten we wederom voor een wereld zonder wilde dieren in het circus.

David van Gennep
Directeur Stichting AAP

Stichting AAP
Animal Rights
Bite Back
Dierencoalitie
World Animal Protection

Overige berichten