AAP Primatenhal

 


 

HBO-stages bij AAP

Eerstejaars hbo’ers die een praktijkstage in de dierverzorging zoeken, kunnen zich ook aanmelden via het aanmeldingsformulier MBO stage.

Hbo-studenten Diermanagement, Dierhouderij, Toegepaste Biologie of vergelijkbare richtingen kunnen binnen AAP's grootste cluster - Opvang & Rehabilitatie - regelmatig aan de slag met een praktijkgerichte opdracht of een afstudeeropdracht, maar ook voor andere studierichtingen biedt AAP regelmatig stageplekken aan.

Op dit moment kunnen hbo-stagiaires zich aanmelden voor de volgende stage-onderwerpen:

Stage HBO (bijvoorbeeld gedrag) bij stichting AAP in Almere