Red een dier

Voorkom dierenmishandeling en dierenleed

In Europa raken steeds meer exotische dieren zoals apen, leeuwen en tijgers in vreselijke situaties verstrikt. Ze worden uitgebuit in de entertainmentindustrie, zoals dat het geval was bij leeuw Govani, of slachtoffer van illegale handel, zoals de aapjes Sulley en Boo. We troffen hen meer dood dan levend aan in bagage op een vliegveld.

Ook worden veel dieren als huisdier gehouden terwijl ze daar niet geschikt voor zijn, zoals ook bleek bij servals Xirus en Tafkap. Zij liepen door verkeerde huisvesting en voeding vergroeiingen op. Dit alles leidt tot enorm veel dierenleed. Stichting AAP redt deze dieren en zet zich op een duurzame manier in om ze een betere toekomst te geven.
Leeuw Govani.
Een groot deel van de dieren die AAP redt, heeft door hun nare verleden allerlei problemen. Uit onderzoek van AAP blijkt bijvoorbeeld dat 8 van de 10 door AAP geredde circusdieren met meerdere gezondheidsproblemen kampt. Ook bij dieren die als huisdier worden gehouden gaat het vaak mis. Veel voorkomende problemen die we bij exotische dieren die in gevangenschap worden gehouden tegenkomen, zijn:

  • Gedragsproblemen: dieren kunnen onvoldoende natuurlijk gedrag vertonen, daardoor ontstaan verveling en stereotiep gedrag.
  • Eenzaamheid: sociale dieren leven zonder soortgenoten en vereenzamen. Eenmaal bij AAP weten ze niet hoe ze met soortgenoten moeten omgaan en moeten ze worden ge(re)socialiseerd.
  • Gezondheidsproblemen: door verkeerde- of onvoldoende voeding kunnen verschillende problemen ontstaan, zoals zwakke of kromgegroeide botten.
  • Verkeerde verzorging: dieren krijgen niet de specialistische zorg die zij nodig hebben.
  • Ongeschikte huisvesting: dieren worden in te krappe kooien of verblijven gehouden. AAP treft dieren vaak in schrijnende situaties aan. Niet alleen in Nederland, maar in heel Europa komen deze problemen met exotische dieren nog steeds voor.
Gelukkig is er hoop – door het steunen van AAP kun je een dier redden. Red een dier en sluit je vandaag aan bij AAP. Wij redden dieren in nood en pleiten voor betere wetten in Europa om dierenleed te voorkomen. Bekijk hier hoe jij kunt helpen of meld dierenleed direct.

Dieren redden dankzij jouw steun

Elke dag ontvangt AAP meldingen over dieren die lijden. Mishandelde dieren, verwaarloosde dieren, dieren die voor gevaarlijke situaties zorgen of dieren die eenzaam zitten opgesloten. Eén van deze dieren is groene meerkat Sjaakie. De arme Sjaakie was graatmager en moest zijn dagen alleen in de donkere zolderkamer doorbrengen. Hij zat vastgebonden aan een ketting en had een luier om. Dankzij jouw steun kan AAP deze dieren redden. Wij zijn er om hen te helpen en te redden van mishandeling en verwaarlozing. Help mee en red een dier door bij te dragen aan de missie van AAP.

Dankzij de inzet van onze medewerkers worden talloze exotische zoogdieren uit hun benarde situaties gered en naar onze tijdelijke opvangcentra in Nederland en Spanje gebracht. Daar krijgen ze de zorg die ze zo hard nodig hebben. Door AAP te steunen, draag je direct bij aan het redden van deze dieren en het voorkomen van verdere dierenmishandeling. Red een dier en maak het verschil!
Groene meerkat Sjaakie. © NHC

Hoe kun je helpen?

Red een dier door te doneren. Jouw donatie gebruiken we voor het verzorgen en redden van dieren in nood en om te pleiten voor betere wetgeving in heel Europa. Ook kun je ervoor kiezen een van onze dieren symbolisch te adopteren. Door adoptieouder te worden draag je bij aan de dagelijkse opvang en verzorging van geredde dieren.

Adopteer een dier

Het witoorpenseelaapje

is ongeschikt als huisdier
Adopteer voor 7,- per maand

Chiko

moest optreden als circusartiest
Adopteer voor 12,50 per maand

Kyra

geboren in een circus
Adopteer voor 19,- per maand

Dieren redden en dierenleed voorkomen

AAP gaat verder dan alleen het redden van individuele dieren. We combineren opvang met preventie en pleiten voor betere wetten en regels in Europa om mishandeling, verwaarlozing en dierenleed te voorkomen. Zo willen we een positieflijst voor huisdieren en een verbod op wilde dieren in circussen. Door AAP te steunen, help je dus ook onze missie om dierenwelzijnswetgeving te verbeteren.

Red een dier en steun AAP in onze missie voor een betere toekomst voor exotische dieren in Europa!