Stages bij Stichting AAP

dierverzorgers bij Stichting AAPAAP is onder leerlingen en studenten een gewild stagebedrijf. Er zijn stages mogelijk op zowel mbo-, hbo- als wo-niveau. De minimumleeftijd om stage te kunnen lopen is 16 jaar. Bijna alle stages worden uitgezet en begeleid vanuit het cluster Opvang en Rehabilitatie, maar ook op de andere afdelingen zijn stagemogelijkheden (o.a. Facilitaire Dienst, Communicatie en Specialisten). Ook kan je stage lopen bij de afdeling dierverzorging in Primadomus (Spanje). AAP organiseert de begeleiding van de stagiaires altijd zodanig, dat het kwaliteitsniveau overeenkomt met de gevolgde opleiding. Waar nodig overlegt AAP met de betrokken onderwijsinstelling.

Alle benodigde informatie over stagemogelijkheden in de dierverzorging en op de andere afdelingen lees je in de speciaal opgestelde Oriëntatiegids stages bij AAP.

Download de Orientatiegids stages

Mbo

Binnen de dierverzorging lopen de mbo-studenten en eerstejaars hbo'ers stage op één van de rehabilitatieafdelingen voor zoogdieren, primaten of chimpansees, of op de quarantaine afdeling. Dit geldt ook voor de praktijkstages voor buitenlandse (EU) stagiaires.

Let op: AAP is een internationale organisatie en de voertaal is over het algemeen Engels. Op de dierverzorgingsafdelingen werkt een aantal buitenlandse medewerkers, daarom wordt er veel Engels gesproken en moet je dan ook basiskennis hebben van Engels (zowel spreek- als schrijfvaardigheid). Voor Primadomus zal alle communicatie in het Engels verlopen!

AAP draagt als leerbedrijf erkenning van SBB en wel voor de volgende kwalificaties:

 • Medewerker dierverzorging (mbo 2)
 • Dierverzorger recreatiedieren (mbo 3)
 • Manager dierverzorging (mbo 4)
 • Medewerker dierverzorger buitenlandstage AAP Primadomus, minimale stageduur 10 weken (mbo 3/4)
 • Medewerker groenvoorziening (mbo 2 t/m 4)
 • Medewerker technische dienst (mbo 4)
 • Medewerker centrale voerkeuken (Boris erkenning, mbo 1) 

Let op: AAP biedt alleen stages op basis van BOL (beroepsopleidende leerweg) en alleen stages van minimaal 20 volle werkdagen (dus géén maatschappelijke stages).

Welke werkzaamheden je als stagiair bij AAP kan leren en welke eisen er door AAP aan een stage  gesteld worden, zijn te vinden in de AAP stage oriëntatiegids. Meld je aan voor een stage via het aanmeldingsformulier MBO stage. Voor Primadomus vul je het Engelse aanmeldformulier in.

MBO stage dierverzorging bij Stichting AAP Almere

Hbo

Eerstejaars hbo’ers die een praktijkstage in de dierverzorging zoeken, kunnen zich ook aanmelden via het aanmeldingsformulier MBO stage.

Hbo-studenten Diermanagement, Dierhouderij, Toegepaste Biologie of vergelijkbare richtingen kunnen binnen AAP's grootste cluster - Opvang & Rehabilitatie - regelmatig aan de slag met een praktijkgerichte opdracht of een afstudeeropdracht, maar ook voor andere studierichtingen biedt AAP regelmatig stageplekken aan.

Op dit moment kunnen hbo-stagiaires zich aanmelden voor de volgende stage-onderwerpen:

Stage HBO (bijvoorbeeld gedrag) bij stichting AAP in Almere

Wo

AAP is geen wetenschappelijk onderzoeksinstituut, maar doet wel observationeel onderzoek ten behoeve van het verbeteren van het welzijn van opvangdieren. AAP heeft daarvoor een samenwerkingsverband met o.a. de Universiteit Utrecht op gebied van ethologie en diergeneeskunde.

In het kader van het onderzoeksprogramma kunnen (afstudeer)stages en/of scriptie-opdrachten een invulling krijgen. Onze specialisten van de stafgroepen Gedrag en Veterinaire zaken verzorgen de dagelijkse begeleiding en zijn regelmatig in contact met de universitaire docenten.

Voor (afstudeer)stages op ethologisch vlak wordt verwacht dat de stage minimaal zes maanden duurt. Op dit moment kunnen kandidaten voor een universitaire stage zich melden bij Heleen Post.

Geef bij de aanmelding aan:

 • Waarom je bij Stichting AAP stage wilt lopen
 • Hoe lang je stage wilt lopen
 • Vanaf wanneer je stage wilt lopen
 • Stuur je cv en cijferlijst mee

Wetenschappelijke stage bij Stichting AAP in Almere