Stages bij Stichting AAP

dierverzorgers bij Stichting AAPAAP is onder leerlingen en studenten een gewild stagebedrijf. Er zijn stages mogelijk op zowel MBO-, HBO- en WO-niveau. De minimumleeftijd om stage te kunnen lopen is 16 jaar. Bijna alle stages worden uitgezet en begeleid vanuit het cluster Opvang en Rehabilitatie, maar af en toe ook vanuit andere bedrijfsonderdelen (zoals Personeel & Organisatie of Preventie). AAP organiseert de begeleiding van de stagiaires altijd zodanig, dat het kwaliteitsniveau overeenkomt met de gevolgde opleiding. Waar nodig overlegt AAP met de betrokken onderwijsinstelling.

MBO

De MBO-leerlingen en eerstejaars HBO-ers lopen altijd stage op een van de dierverzorgingsafdelingen: in de quarantaine of een van de rehabilitatieafdelingen voor zoogdieren, primaten of chimpansees.

AAP draagt als leerbedrijf erkenning van SBB en wel voor de volgende kwalificaties:

 • Medewerker dierverzorging (MBO 2)
 • Dierverzorger recreatiedieren (MBO 3)
 • Manager dierverzorging (MBO 4)
 • Medewerker dierverzorger buitenland (AAP Primadomus in Spanje, minimaal 10 weken)
 • Medewerker groenvoorziening (MBO 2 t/m 4)
 • Medewerker Technische Dienst

Let op: AAP biedt alleen stages op basis van BOL (beroepsopleidende leerweg) en alleen stages van minimaal 20 volle werkdagen (dus géén maatschappelijke stages).

De opzet van de stages bij AAP is ingericht volgens de landelijke Competentiegericht Kwalificatie Structuur (CKS). Welke werkzaamheden een stagiair bij AAP kan leren en welke eisen aan hem/haar gesteld worden, is te vinden in de speciale brochure. Meld je aan voor een stage via het aanmeldingsformulier.

HBO

HBO-studenten Diermanagement, Dierhouderij, Toegepaste Biologie of vergelijkbare richtingen kunnen binnen AAP's grootste cluster - Opvang & Rehabilitatie - regelmatig aan de slag met een praktijkgerichte opdracht, maar ook voor andere studierichtingen biedt AAP regelmatig stageplekken aan. Eerstejaars kunnen zich voor een dierverzorgingsstage hier aanmelden.

Ouderejaars kunnen op diverse (staf-)afdelingen dikwijls meelopen in het kader van een tweede- of derdejaars stage, maar ook afstudeeropdrachten behoren tot mogelijkheden. Op dit moment kunnen HBO-stagiaires zich aanmelden voor de volgende stage-onderwerpen:

WO

AAP is geen wetenschappelijk onderzoeksinstituut, maar doet wel observationeel onderzoek ten behoeve van het verbeteren van het welzijn van opvangdieren. AAP heeft daarvoor een samenwerkingsverband met o.a. de Universiteit Utrecht op gebied van ethologie en diergeneeskunde.

In het kader van het onderzoeksprogramma kunnen (afstudeer)stages en/of scriptie-opdrachten een invulling krijgen. Onze specialisten van de stafgroepen Gedrag en Veterinaire zaken verzorgen de dagelijkse begeleiding en zijn in regelmatig contact met de universitaire docenten.

Voor (afstudeer)stages op ethologisch vlak wordt verwacht dat de stage minimaal zes maanden duurt.

Op dit moment kunnen kandidaten voor een universitaire stage zich melden bij Godelieve Kranendonk voor de volgende onderzoeksvragen:

 • Evaluation of activity and abnormal behaviour in squirrels
 • Evaluation of activity and abnormal behaviour in degus
 • Effect of intervention on abnormal behaviour of retired laboratory chimpanzees
 • Relation between abnormal and social behaviour in rescued Barbary macaques

Geef bij de aanmelding aan:

 • Waarom je bij Stichting AAP stage wilt lopen
 • Hoe lang je stage wilt lopen
 • Vanaf wanneer je stage wilt lopen
 • Stuur je cv en cijferlijst mee.

Terug naar Werken bij AAP