Verantwoording en publicaties

Berberapengroep van QuartAAP heeft het CBF-keurmerk en werkt met duidelijke regels, procedures en gedragscodes. Wij geven een transparant inzicht in werkzaamheden, inkomsten en uitgaven via onze website en diverse publicaties.

Onze uitgaven

Giften in natura zoals nootjes en dekens gaan natuurlijk direct naar onze dieren. Datzelfde geldt ook voor 81,9 cent van elke euro die we uitgeven. Lees meer over onze bestedingen en het salaris van onze directeur.

Plan voor de lange termijn

In deze samenvatting van het langetermijnplan lees je hoe AAP de welzijnsproblemen van exotische zoogdieren in Europa wil oplossen.

Jaarverslag

Ieder jaar brengen we een jaarverslag uit: lees hier het jaarverslag 2017. Hierin wordt de organisatie uitgebreid beschreven en geven we op gedetailleerde wijze inzicht in de financiële gegevens. Deze gegevens worden eveneens inzichtelijk gemaakt in de jaarrekening. Geen tijd of zin om een volledig jaarverslag uit te pluizen? Hier vind je een overzicht van de hoogtepunten uit 2017!

Eerdere jaarverslagen

Aangesloten bij het CBF

CBF logoAAP is een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen op het gebied van bestuur, beleid, de bestedingen, fondsenwerving en verslaglegging van AAP.  Zo weet u zeker dat wij bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met iedere euro en verantwoording afleggen.

Een belangrijk criterium voor het keurmerk is bijvoorbeeld dat een organisatie over een periode van drie jaar gemiddeld maximaal 25 procent van het gedoneerde geld besteedt aan kosten voor eigen fondsenwerving. Er mag dus per saldo niet meer dan 0,25 euro worden uitgegeven om 1 euro te innen. Voor de planning van onze acties hanteren wij zelf een grens van 20 procent.

De kwaliteitseisen worden opgesteld door een onafhankelijke commissie. Toezichthouder CBF controleert of we aan de eisen voldoen. Zij checken ons ieder jaar en eens in de drie jaar worden we uitgebreid getoetst. Zo bouwen we samen aan een professionele en transparante sector waar u als donateur gerust aan kunt geven.

We zijn inmiddels met bijna 500 Erkende Goede Doelen. Samen vertegenwoordigen we ruim 80% van het geld dat de samenleving doneert aan maatschappelijke doelen. U herkent ons aan het ‘Erkend Goed Doel’-logo. Meer weten over de kwaliteitseisen en de controle door het CBF? Kijk op geefgerust.nl.

ANBI-status

AAP heeft de ANBI-statusAAP voldoet aan de eisen die de Nederlandse Belastingsdienst stelt voor een ‘algemeen nut beoogde instelling’, oftewel ANBI. Deze goedkeuring is belangrijk omdat je als donateur alleen schenkingen kunt aftrekken van de belastingen als een organisatie voldoet aan de eisen van ANBI. Daarnaast betekent dat dat wij geen schenk- en/of erfbelasting hoeven te betalen over de ontvangen schenkingen en erfenissen.  Dus alles komt ook daadwerkelijk ten goede aan ons werk voor de dieren.

Lid Goede Doelen Nederland

Logo Goede Doelen NederlandGoede Doelen Nederland is de brancheorganisatie van goede doelen. Goede Doelen Nederland heeft met haar leden codes en richtlijnen opgesteld, bijvoorbeeld de regeling directiebeloning. AAP committeert zich aan deze codes en richtlijnen.

Meer over Goede Doelen Nederland

Apenote

De ApenoteVier keer per jaar valt bij onze donateurs en andere begunstigers de Apenote op de mat. In ons donateursblad lees je over actuele ontwikkelingen binnen de stichting, nieuws over de dieren van AAP en geven we een kijkje achter de schermen.

Apenote 105 (winter 2019)

Apenote 104 (herfst 2018)

Apenote 103 (zomer 2018)

Apenote 102 (voorjaar 2018)

Apenote 101 (winter 2018)

Apenote 100 (herfst 2017)

Statuten en reglementen

In onze statuten en reglementen lees je onder meer terug welke taken en bevoegdheden de directeur-bestuurder heeft en hoe de Raad van Toezicht te werk gaat.

Statuten Stichting AAP

Bestuursreglement

Reglement Auditcommissie

Reglement Raad van Toezicht
BIJLAGE A: Profielschets van de Raad van Toezicht
BIJLAGE B: Benoemingsprocedure Raad van Toezicht
BIJLAGE C: Regeling tegenstrijdige belangen Raad van Toezicht
BIJLAGE D Rooster van aftreden Raad van Toezicht
BIJLAGE E: Procedure zelfevaluatie
BIJLAGE F: Jaarplanning Raad van Toezicht
BIJLAGE G: Klokkenluidersregeling Stichting AAP
BIJLAGE H: Integriteitscode Stichting AAP

Digitale nieuwsbrief

Via onze digitale nieuwsbrief houden wij je op de hoogte van de gebeurtenissen bij AAP. De nieuwsbrief wordt maandelijks verzonden. Afmelden gaat eenvoudig via de afmeldlink die in elke nieuwsbrief te vinden is. Inschrijven voor onze nieuwsbrief? Vul hieronder je gegevens in:

Mis niks! De leukste nieuwtjes en blogs in je inbox