Jaarverslagen

Hieronder staat een overzicht van de officiële jaarverslagen van Stichting AAP. De in deze jaarverslagen opgenomen jaarrekeningen zijn voorzien van een controleverklaring van een externe accountant. De jaarverslagen kunnen digitaal worden ingezien en op verzoek in papieren vorm worden toegezonden.

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2011

Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2009

Jaarverslag 2008

Terug naar Beleid en verantwoording