De mensen achter AAP

MANAGEMENT TEAM

David van Gennep

David van Gennep, Directeur-bestuurder

‘AAP is een prachtige organisatie en heeft, dankzij de combinatie tussen praktische hulp en preventie, een unieke positie binnen de Europese dierenbeschermingswereld. Door mijn lange ervaring in beide domeinen kan ik een logische brug vormen. Uiteindelijk kunnen de problemen die we bij AAP zien, alleen duurzaam opgelost worden door de oorzaak van de welzijnsproblemen aan te pakken. Ik wil me daar graag voor inzetten.’

 

 

Erik Peeters

Erik Peeters, Operationeel Directeur

‘Als Operationeel Directeur ben ik op bedrijfskundig en bedrijfseconomisch vlak verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van AAP, zowel voor onze activiteiten in Almere als voor onze vestiging Primadomus in Spanje. Het unieke aan AAP is dat de organisatie zich heeft ontwikkeld tot een waardevolle partner in het oplossen van problemen rondom uitheemse diersoorten. Door dieren op te vangen en waar mogelijk in een betere leefomgeving te herplaatsen, maar ook door onze kennis en ervaring in te zetten om te komen tot structurele oplossingen.’

 

 

Eva Schippers

Eva Schippers, Hoofd Opvang en Rehabilitatie

‘Ik coördineer de afdeling Opvang en Rehabilitatie. Hier vindt de opname, verzorging en herplaatsing van de dieren plaats. De afdeling Opvang zorgt ervoor dat dieren gered worden uit ongewenste situaties. Met een groot team van dierverzorgers en specialisten, zorgen we vervolgens voor alle dieren in Almere en Primadomus, onze Spaanse vestiging. En de afdeling Herplaatsing zorgt er ten slotte voor dat de dieren elders van een goede oude dag kunnen genieten.’

Alejandra San Quirico

Alejandra San Quirico, Hoofd Wetgeving en Beleid

‘Ik ben verantwoordelijk voor de werkzaamheden van de afdeling Wetgeving en Beleid. Ons belangrijkste doel is betere wetgeving omtrent de bescherming van dieren en dierenwelzijn realiseren, vooral voor de soorten waar AAP mee werkt. Dit doen wij zowel op nationaal als Europees niveau. Lobby-activiteiten zijn hierbij belangrijk, veelal in samenwerking met ons uitgebreide netwerk van partnerorganisaties, maar ook voorlichting via het onderwijs en de beïnvloeding van de publieke opinie.’

Irma Kalkhoven

Irma Kalkhoven, Hoofd Fondsenwerving

‘Ik ben verantwoordelijk voor de afdeling Fondsenwerving. Deze afdeling zorgt voor het genereren van de financiële middelen voor AAP. Onze donateurs maken het voor AAP mogelijk dat we het werk kunnen doen dat we doen. Fondsenwerving zorgt ervoor dat we donateurs aan AAP verbinden en hen betrokken houden bij de ontwikkelingen van de dieren. Daarnaast heeft AAP een groot inzamelnetwerk voor cartridges, mobiele telefoons en kabels en worden deze netwerken vanuit Fondsenwerving onderhouden en uitgebreid.'

Marta Merchan
Marta Merchán Méler, Directeur AAP Primadomus

'AAP Primadomus in Spanje is een unieke plek waar de combinatie van redding en rehabilitatie van dieren én beleidswerkzaamheden zeer succesvol is samengebracht om dierenwelzijn in Spanje te bevorderen. Ik ben als directeur van AAP Primadomus verantwoordelijk voor de institutionele kant van zaken in Spanje, zoals communicatie en beleid. Voor AAP was ik ruim 4 jaar coördinator bij InfoCircos, een organisatie die zich inzet om een einde te maken aan het misbruik van wilde dieren in circussen.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid, de algemene gang van zaken in de stichting en fungeert als klankbord voor en werkgever van de directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht is algeheel bevoegd te handelen ten aanzien van de directeur-bestuurder. De leden van de Raad van Toezicht werken onbezoldigd.

Foto: Christiaan Krouwels
Foto: Christiaan Krouwels

Ed Nijpels, voorzitter Raad van Toezicht

‘AAP ligt op koers, maar hoe goed de organisatie ook draait, de toekomst vraagt altijd veel aandacht. Ik hoop als voorzitter van de RvT bestuurlijk inzicht mee te brengen, bestuurlijke en politieke relaties te kunnen benutten en AAP ook naar buiten te vertegenwoordigen. Ik ben lang voorzitter geweest van WNF Nederland en zat later ook in het internationale bestuur. Om de Europese politiek te beïnvloeden moet je hard werken, grote coalities vormen en de publieke opinie aan je zijde krijgen. AAP staat of valt met een actieve achterban. Iedereen is welkom, we kunnen voor het realiseren van onze doelstellingen alle steun gebruiken!’

Monique de Vries

Monique de Vries, vicevoorzitter Raad van Toezicht en lid Auditcommissie

‘Opgegroeid met aandacht voor natuur en milieu, ben ik al lange tijd in bestuurlijke zin of als donateur bij verschillende ideële organisaties betrokken. Op het gebied van dierenwelzijn sprak Stichting AAP altijd al erg tot de verbeelding. Als voormalig directeur bedrijfsvoering van de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht heb ik veel ervaring –en plezier!- met het doelmatig realiseren van ‘dierenwelzijn’ in en met een organisatie, waarbinnen tegelijkertijd ‘de menselijke maat’ niet uit het oog verloren wordt. Ik vind het dan ook bijzonder om die ervaring nu te kunnen inzetten voor de verdere groei en ontwikkeling van de passievolle club die AAP is.’

Walter Bien

Walter Bien, lid Raad van Toezicht en voorzitter Auditcommissie

‘Sinds 2011 ben ik lid van de Auditcommissie van Stichting AAP waarbij ik AAP met financieel advies bij sta. Al vanaf mijn jeugd voel ik me betrokken bij dierenwelzijn. Stichting AAP geeft dieren direct hulp, maar doet ook aan voorlichting om misstanden te voorkomen. Hierbij wordt een realistische en professionele aanpak gehanteerd. Dit heeft mij altijd enorm aangesproken. Toen ik in 2006 door David gevraagd werd om mee te helpen bij de ontwikkeling van Primadomus in Spanje, hoefde ik dan ook niet lang na te denken.  Uiteindelijk is er in 2009 een prachtige opvang geopend waar wij allen trots op mogen zijn.’

Bart Janknegt

Bart Janknegt, lid Raad van Toezicht

'Stichting AAP combineert authentieke bevlogenheid met professionaliteit en resultaat-
gerichtheid. En als je ziet welke resultaten AAP heeft bereikt, realiseer ik mij weer hoeveel kracht er vrij komt wanneer een groep mensen zich met passie inzet. Dat geeft mij heel veel energie. Vanuit mijn ervaring in diverse commerciële functies in de financiële dienstverlening zet ik mij in om vanuit de Raad van Toezicht AAP te ondersteunen bij het waarmaken van haar ambities.'

Paul Nobelen

Paul Nobelen, lid Raad van Toezicht

'Ik ben lid van de RvT omdat ik begaan ben met kwetsbare mensen en dieren, die zelf weinig of geen grip hebben op hun welzijn (en welvaart) en derhalve afhankelijk zijn van anderen. Daarom ben ik 12 jaar vicevoorzitter geweest van een RvT van een internationale goede doelenorganisatie gericht op kinderwelzijn. Ik ben buitengewoon vereerd om me nu te mogen inzetten voor  Stichting AAP met haar prachtige doelstelling. Ik ben onder de indruk van de professionaliteit en toewijding van de mensen en ik hoop van waarde te kunnen zijn voor de dieren en mensen. Zij verdienen het!'

Foto van Koos Boering (lid Auditcommissie)

Koos Boering, lid Auditcommissie

‘De dierenliefde zat er bij mij al vroeg in. Ik ben mijn hele leven al actief in diverse functies in de dierenbeschermingswereld. Ik ben momenteel penningmeester van Beter Leven Keurmerk en Eurogroup for Animals. Stichting AAP is een mooie organisatie, waaraan ik graag mijn steentje bijdraag. Ik ben lid van de Auditcommissie. In mijn werkzame leven ben ik begonnen als accountant, maar snel terecht gekomen in financieel management functies. Momenteel ben ik werkzaam als manager bedrijfsvoering bij SOA Aids Nederland.’