Cluster Opvang en Rehabilitatie

Het cluster Opvang en Rehabilitatie (O&R) is het cluster dat de verantwoordelijkheid heeft voor de dieren bij Stichting AAP. O&R bestaat uit:

 

Organogram van Opvang en Rehabilitatie

 

 

  • Clusterhoofd: Het clusterhoofd is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken binnen het cluster en is onderdeel van het managementteam.
  • Beleidszaken: Beleidszaken bestaat uit één persoon. Deze coördineert de beleidsontwikkeling op het gebied van opvang en rehabilitatie, geef nformatie en advies en treedt tevens op als vervanger van het clusterhoofd.
  • Veterinaire zaken: Deze afdeling bestaat uit één dierenarts en twee paraveterinairen. Zij houden zich bezig met de planning, uitvoering en documentatie van alle medische handelingen van de dieren. Ook geven ze begeleiding en advies bij het rehabilitatieproces.
  • Gedrag en huisvesting: Deze afdeling bestaat uit twee gedragsdeskundigen en één coördinator huisvesting. Zij houden zich bezig met de huisvesting en het gedrag(sprobelemen) van de dieren bij AAP. Net als veterinaire zaken heeft de afdeling gedrag en huisvesting ook een begeleidende en adviseerende rol bij het rehabilitatieproces.
  • Opvang: Bij deze afdeling komen de aanmeldingen binnen voor alle dieren die opvang nodig hebben. Opvang regelt de gegevensverzameling, registratie, planning en uiteindelijk ook transportlogistiek van de dieren naar AAP toe.
  • Quarantaine: Alle dieren die bij AAP binnenkomen, komen eerst in de quarantaine terecht. De dieren blijven daar voor een bepaalde periode tot het zeker is dat ze geen besmettelijke ziekte onder de leden hebben. Op deze afdeling beginnen ook de eerste stappen van rehabilitatie. Wanneer de dieren lichamelijk gezond zijn, worden ze overgeplaatst naar de Zoogdieren-, Primaten- of Chimpanseeafdeling waar het rehabilitatie proces wordt voortgezet.
  • Primatenafdeling: Deze afdeling houdt zicht bezig met de verzorging en rehabilitatie van alle primaten, die opgevangen zijn door AAP.
  • Zoogdierenafdeling: Deze afdeling houdt zicht bezig met de verzorging van alle andere uitheemse zoogdieren. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn degoe’s, eekhoorns, prairiehonden maar ook wasberen, neusberen en stinkdieren. Een aantal kleine apesoorten is ook op deze afdeling gehuisvest.
  • Chimpansee afdeling: Deze afdeling houdt zich bezig met de verzorging en rehabilitatie van de Chimpansees. Een bijzonder onderdeel van het zg. Chimpansee Complex is de strikt afgesloten SCU-afdeling, waar dieren die ooit tbv. wetenschappelijk onderzoek besmet zijn, verblijven.
  • Herplaatsing: Deze afdeling houdt zich bezig met het herplaatsen van de gerehabiliteerde dieren. Vaak worden de dieren herplaatst naar dierentuinen. De afdeling onderhoudt contacten voor eventuele herplaatsingsadressen over heel Europa. Ze controleren of een potentieel verblijf voldoet aan de eisen voor de (groep) dieren en monitoren de reeds herplaatste dieren. Ook wordt er gezorgd voor de transportlogistiek van de dieren naar hun definitieve bestemming.

De vier afdelingen waar de dieren zitten, worden geleid door de Teamleider en eventueel een Assistent Teamleider. De vaste medewerkers zijn Ervaren Dierverzorgers, die elk 2 tot 3 stagiaires en/of vrijwilligers kunnen begeleiden.