Workshops in Marokko in de strijd tegen illegale handel in wilde dieren

Workshop in Tanger
De workshop in Tanger

'Born to be wild', het project van Stichting AAP ter bescherming van de berberaap, gaat verder! Vandaag ging in Tanger, Marokko, in het kader van 'Born to be wild' de tweede van twee 3-daagse workshops van start voor onder meer douane- en handhavingspersoneel. De workshops, waarvan de eerste vorige week in Nador plaatsvond, zijn georganiseerd door IFAW (International Fund for Animal Welfare) en hebben tot doel de illegale handel in wilde dieren in Marokko tegen te gaan. Ze werden georganiseerd in samenwerking met AAP en het High Commission for Water and Forests and the Fight against Desertification (HCEFLCD). 

Het hoofddoel van deze workshops was om de deelnemers kennis en vaardigheden bij te brengen die hun kunnen helpen bij het voorkomen van illegale handel in berberapen en andere wilde dieren. Daarnaast was het versterken van de samenwerking en communicatie tussen betrokken instanties een speerpunt, alsmede het implementeren van CITES-voorschriften, met nadruk op de berberaap. Verder zijn de workshops een ondersteuning bij de handhaving van de Marokkaanse wet, voor wat betreft de bescherming van en handel in wilde dieren en planten. Tijdens de workshops is gediscussieerd over inspanningen om de illegale handel in wilde dieren en planten tegen te gaan op nationaal én internationaal niveau. Ook de relevante internationale verdragen kwamen hierbij aan bod. Tenslotte was er ook een praktisch gedeelte, waarbij geoefend werd voor inspecties en controles op handel in wilde dieren.

Scouts patrouilleren in Ifrane National Parc om de berberaap te beschermen.
Patrouillerende scouts: een ander belangrijk onderdeel van 'Born to be wild'.

De berberaap en de handel in exotische huisdieren

Nador en Tanger zijn gekozen voor deze workshops vanwege hun ligging. Het zijn belangrijke grensovergangen naar Europa, een belangrijke bestemming voor gesmokkelde dieren en planten. Eén van deze veel gesmokkelde dieren is de berberaap, een bedreigde primatensoort die de laatste jaren sterk in aantal is afgenomen. Oorzaken daarvan zijn het roven van jonge dieren voor de huisdierenhandel en versnippering van hun leefgebied door klimaatverandering en menselijk handelen.

De workshops waren onderdeel van “Born to Be Wild”, een project met als doel het duurzaam beschermen van de bedreigde berberaap. Dit project is een initiatief van AAP, uitgevoerd in samenwerking met IFAW en mede mogelijk gemaakt door de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij.