Wasbeer Calusa

Wasbeer Calusa had al heel wat kippen verorberd toen ze werd gevangen vlakbij een boerderij. Het Natuurhulpcentrum in België boodt haar onderdak aan tot er plaats zou zijn bij AAP.

Toen ze daar binnenkwam bleek al spoedig waarom ze zo'n geweldige eetlust had; ze beviel van drie jongen. Toen die groot genoeg waren om vervoerd te worden kwam de hele familie aan op 24 september in Almere.