Nieuwe groep scouts beschermt berberaap in Ifrane, Marokko

In Ifrane National Park (Marokko) is op 21 maart, op initiatief van IFAW (International Fund for Animal Welfare) en Stichting AAP, een nieuwe groep 'scouts' gestart met het beschermen van de berberaap en zijn leefgebied tegen onder meer stropers. De scouts zijn in het leven geroepen in nauwe samenwerking met de Marokkaanse Commissie voor Water, Bossen en Bestrijding van Woestijnvorming (HCEFLCD).

Berberapen in het wild
Berberapen in Ifrane National Park

Born to Be Wild

De bescherming van de berberaap door patrouillerende scouts is onderdeel van "Born to Be Wild", een project voor een duurzame bescherming van de bedreigde berberaap. Dit project is een initiatief van Stichting AAP, uitgevoerd in samenwerking met IFAW en gefinancierd door Stichting AAP. "Born to Be Wild wordt mede mogelijk gemaakt door de deelnemers van de Postcodeloterij. Doelstellingen zijn onder meer om de illegale handel in berberapen terug te dringen en het illegaal kappen en verbranden van bomen in het Ifrane National Park tegen te gaan.

De scouts zullen de berberapen en hun leefgebied beschermen door middel van patrouilles en observaties in Ifrane. Zij zullen voornamelijk actief zijn in die gebieden van het nationale park waar de kans op stropen het grootst is. De scouts melden alle overtredingen bij de Marokkaanse overheid. IFAW en AAP dragen zorg voor de training en bijscholing van de scouts.

Zaklampen en iPad's

Start scouts Marokko
De nieuwe groep scouts

Als onderdeel van de officiële start overhandigde een hoge vertegenwoordiger van het Ministerie van Water en Bosbouw GPS systemen, verrekijkers, camera’s, zaklampen en iPad’s aan de scouts. Deze materialen helpen de scouts bij hun patrouilles, het verzamelen van data en het melden van overtredingen. Naast patrouilleren, geven de scouts ook voorlichting aan toeristen en bezoekers over de berberapen en over hoe de berberaap en de mens op een duurzame manier in het gebied kunnen samenleven. Ook informeren de scouts de bezoekers over het risico van overdraagbare ziektes van de berberaap.

Ifrane National Park ligt in het Atlas gebergte van Marokko en is het voornaamste leefgebied van de berberaap. Tegenwoordig leven er nog slechts 10.000 van deze primaatsoort in het wild. Jonge berberapen worden namelijk nog regelmatig gestroopt om naar Europa gesmokkeld te worden voor de exotische huisdierenhandel.

De berberaap heeft sinds 2016 de hoogste CITES beschermingsstatus en de soort staat op de IUCN Rode Lijst als "bedreigde" diersoort.

Mede mogelijk gemaakt door de Postcodeloterij IFAW Logo