Mantelbaviaan Andrea

Toen de eigenaar van mantelbaviaan Andrea overleed, droeg degene die Andrea erfde haar over aan een dierentuin in Salvagem in Portugal. Die konden haar echter niet veel bieden, zo had ze bijvoorbeeld alleen gezelschap van een wasbeer. Van Andrea's geschiedenis is verder weinig bekend.