1,3 miljoen extra, waar besteden we dit aan?

Het is zover! Wij hebben een extra bijdrage van 1,3 miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij ontvangen en wij kunnen aan het werk. Op weg naar een beschermd leven voor de berberaap! 

Grote problemen
Foto van berberaap JumaKen je Juma nog? De kleine berberaap die rondzwierf in de straten van Parijs. Met hem gaat het inmiddels goed. Hij zit veilig in onze opvang in Primadomus, waar hij elke dag ravot met zijn nieuwe berberfamilie. Maar Juma’s trieste voorgeschiedenis staat symbool voor zoveel soortgenoten. Babyapen die net als Juma uit hun moedersarmen worden geroofd om vervolgens naar Europa te worden gesmokkeld. Jaarlijks overkomt dit nog zo’n 200 babyberbers. Deze harteloze roofzucht leidt, samen met ontbossing, tot de onvermijdelijke verdwijning van de grootste berberpoulatie ter wereld. En daarmee tot de ondergang van de hele soort. Binnen vijftien tot twintig jaar kan het al zover zijn.
 

Foto van berberaap Morito

Over de grens
Gelukkig is er een oplossing! Dankzij de steun van onze donateurs en de deelnemers aan de Nationale Postcode Loterij krijgt de berberaap weer een kans. In het project Born to be Wild zijn de krachten van diverse dierenwelzijnsorganisaties op internationaal niveau gebundeld. AAP is, de aanvoerder van de reddingsmissie en zorgt onder meer voor de opvang van uit de toeristenindustrie of particulier bezit bevrijde berberapen. Om de problemen bij de bron aan te kunnen pakken, gaan we de grens over naar het Ifrane National Park in Marokko. Hier leeft de berberaap in het wild leven en vanuit dit gebied gaan de baby’s via brute, illegale handel letterlijk de grens over. En daarom volgen wij de omgekeerde route, zodat de berbers blijven waar ze horen!
 

Babyberberaapjes


Eerste zorg
Onze eerste zorg is voorkomen dat berberbaby’s worden geroofd. Lees hier hoe dat in z’n werk gaat. Gelijktijdig zetten we in op beschermen en herstellen van het leefgebied van de berbers. Een gezonde berberpopulatie staat namelijk gelijk aan een gezond bos. Ook wordt er voorlichting gegeven aan allerhande groepen die met de berberaap of zijn leefgebied te maken hebben. Denk aan de lokale bevolking en autoriteiten, grenswachters en toeristen. Wanneer zij misstanden leren herkennen en er zelf niet meer en onbewust aan bij dragen, is het voor de stropers niet langer lucratief om baby’s te roven. Bescherming, voorlichting, betere wetgeving en betere alternatieven om in levensbehoeften te kunnen voorzien, gaan ervoor zorgen dat de berberapen straks ongestoord kunnen leven.

 

Foto van twee berberapen

Drie jaar en dan?
Over drie jaar is het de bedoeling dat de Marokkaanse autoriteiten zich volledig hebben gecommitteerd aan het stoppen van de smokkel van berberapen en aan het handhaven van de wetgeving die dit mogelijk moet maken. Dan nemen zij samen met de lokale bevolking het stokje van ons over. Tegen die tijd is het berberprogramma zelfvoorzienend door onder andere financiering uit plaatselijke eco-toeristische initiatieven.

We nemen je graag mee op onze queeste. Een speciale website gaat online die je stap voor stap op de hoogte houdt van de vorderingen binnen het Born to be Wild project. De ene keer laten we dat zien door de ogen van een eco guard en de andere keer kijk je mee over de schouders van een grenswacht. Of bekijk je gewoon vanuit het perspectief van de berberaap zelf hoe het met hem en zijn leefgebied gaat. Volg het verhaal met ons!