Primatenhal AAP

 


 

MBO-stages bij AAP

Binnen de dierverzorging lopen de mbo-studenten en eerstejaars hbo'ers stage op één van de rehabilitatieafdelingen voor zoogdieren, primaten of chimpansees, of op de quarantaine afdeling. Dit geldt ook voor de praktijkstages voor buitenlandse (EU) stagiaires.

Let op: AAP is een internationale organisatie en de voertaal is over het algemeen Engels. Op de dierverzorgingsafdelingen werkt een aantal buitenlandse medewerkers, daarom wordt er veel Engels gesproken en moet je dan ook basiskennis hebben van Engels (zowel spreek- als schrijfvaardigheid). Voor Primadomus zal alle communicatie in het Engels verlopen!

AAP draagt als leerbedrijf erkenning van SBB en wel voor de volgende kwalificaties:

  • Dierverzorger recreatiedieren (mbo 3)
  • Manager dierverzorging (mbo 4)
  • Medewerker dierverzorger buitenlandstage AAP Primadomus, minimale stageduur 10 weken (mbo 3/4)
  • Medewerker groenvoorziening (mbo 2 t/m 4)
  • Medewerker technische dienst (mbo 4)
  • Medewerker centrale voerkeuken (Boris erkenning, mbo 1) 

AAP biedt alleen stages op basis van BOL (beroeps opleidende leerweg). Wij bieden géén maatschappelijke stages aan.

  • Een stage voor 1e en 2e jaars MBO studenten dient minimaal 8 weken te zijn.
  • Een stage voor 3e en 4e jaars MBO studenten dient minimaal 6 weken te zijn.
  • Een stage voor 1e jaars HBO studenten dient minimaal 4 weken te zijn.

Let op: Door de huidige omstandigheden zijn in de dierverzorging alleen stages van minimaal 10 weken mogelijk.

Welke werkzaamheden je als stagiair bij AAP kan leren en welke eisen er door AAP aan een stage gesteld worden, zijn te vinden in de AAP stage oriëntatiegids. Meld je aan voor een stage via het aanmeldingsformulier MBO stage. Voor Primadomus vul je het Engelse aanmeldformulier in.

MBO stage dierverzorging bij Stichting AAP Almere