Project Circussen

Verschillende dieren bij AAP hebben een 'carrière' achter de rug als artiest in een circus of een andere vorm van entertainment. De welzijnseffecten van de soms jarenlange en hardhandige training zijn duidelijk waarneembaar bij deze dieren. AAP gelooft in 'dweilen met de kraan dicht' en wil daarom graag de oorzaken wegnemen die het lijden van dieren tot gevolg hebben. Dat was dan ook de reden voor AAP om vanaf het jaar 2000 aandacht te vragen voor dit onderwerp. De gelegenheidscoalitie die werd gevormd om het onderwerp op de kaart te zetten ('Wilde dieren de tent uit') was zeer succesvol. Per 1 september 2015 is het verbod van kracht en - op een enkele uitzondering na - worden er in Nederland geen uitheemse zoogdieren meer gebruikt voor entertainmentdoeleinden.

Leeuwen in de piste

De methode die AAP gebruikte bij het tot stand brengen van het Nederlandse verbod rustte op drie pijlers:

1. samenwerking tussen dierenbeschermende organisaties

2. het aanstellen van een coördinator voor dit onderwerp

3. het tonen van de problematiek aan de hand van voorbeelden uit de praktijk

Een van de Europese lidstaten waar het probleem met circussen nog altijd zeer groot is, is Spanje. Jaarlijks reizen vele circussen langs de Costa's om toeristen te entertainen. De (lokale) overheden voelen zich er doorgaans niet erg verantwoordelijk voor, maar toch wordt de hulp van AAP steeds vaker ingeschakeld. Dieren die niet volgens de regels gehouden worden, gaan na inbeslagname naar onze opvang in Primadomus of Almere. 

Dansaapje

AAP gelooft in 'dweilen met de kraan dicht' en wil daarom de oorzaken van dierenleed wegnemen. Dat doen we onder meer in Spanje. AAP zocht in 2015 aansluiting bij een bestaand samenwerkingsverband, InfoCircos, en er werd een campagnecoördinator aangesteld.

Het project

De coalitie InfoCircos zet haar werkzaamheden in 2018 voort. Het doel van InfoCircos is dat zoveel mogelijk Spaanse gemeenten en regio's het gebruik van wilde dieren in circussen verbieden. En dat lukt al aardig; in 2017 waren er meer dan 450 gemeenten met een verbod op wilde dieren in circussen! Ook de regio’s Murcia, Baleares en Galicia staan geen wilde dieren in circussen meer toe. Maar er valt nog een boel werk te verzetten.

Het werk voor InfoCircos wordt hoofdzakelijk door een coördinator uitgevoerd. AAP vraagt om een bijdrage om de samenwerking met InfoCircos voort te zetten. Alle leden van de coalitie leveren een bijdrage ('lidmaatschap') om de kosten voor de coördinator en de werkzaamheden te verdelen.

Te verwachten kosten

De verwachting is dat voor het werk in Spanje in 2018 de volgende middelen nodig zijn:

Lidmaatschap en extra ondersteuning InfoCircos  €7.000 (*)
Samenwerking andere organisaties op Europees niveau  €11.000 (**)
Totale kosten €18.000

 

(*) de werkzaamheden in Spanje

(**) dit betreft de Europese samenwerking van organisaties met betrekking tot dit onderwerp en inhoudelijke afstemming met collega-organisaties.

DIT PROJECT DIRECT REALISEREN?

U kunt uw gift ook direct overmaken op NL91 RABO 03823 60001
t.n.v. Stichting AAP in Almere 
o.v.v. Project Circussen