Actievoorwaarden donatie cadeaubonnen

Voor deze actie gelden de volgende voorwaarden:

Door aan deze actie deel te nemen, aanvaard de deelnemer de actievoorwaarden en verklaart de deelnemer zich akkoord met de inhoud daarvan.

Organisator: Stichting AAP
Adres: Kemphaanpad 1, 1358 AC Almere
tel: 036 – 523 8787
e-mail: info@aap.nl
Actie: Donatie cadeaubonnen
Deelnemer: een natuurlijke persoon

Chimpansee Marria

Chimpansee Marria staat  in deze actie van Stichting AAP symbool voor de problematiek rond de duizenden dieren die uit het wild worden geroofd om vervolgens bij mensen thuis te belanden als ‘huisdier’. Chimpansee Marria leefde 13 jaar lang als ‘levende pop’ bij een Portugese familie in huis. Ze sliep in pyjama in bed, douchte met ieder gezinslid en at wat de pot schaftte. In al die jaren zag ze nooit een soortgenoot. 

Gelukkig konden we Marria redden, maar er zijn nog veel andere dieren in nood die onze hulp hard nodig hebben. Daarom roepen we mensen op om cadeaubonnen te doneren. Voor iedere cadeaubon ontvangt AAP een bijdrage, gemiddeld maar liefst 75% van de oorspronkelijke waarde van de cadeaubon. Hiermee kunnen we nog meer dieren redden die leven onder verschrikkelijke omstandigheden, en hen een nieuw thuis geven.

Deelname

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. De deelnemer doet mee door een antwoordenvelop aan te vragen via onze website. De deelnemer ontvangt de envelop normaal gesproken binnen 1 á 2 weken. Hier kunnen echter geen rechten aan ontleend worden; door externe factoren of uitzonderlijke situaties kan het voorkomen dat de bezorging later plaatsvindt.

De deelnemer kan de portvrije antwoordenvelop gratis opsturen naar het antwoordnummer van AAP.

Persoonlijke gegevens

De persoonsgegevens die hierbij door de deelnemer worden achtergelaten worden vastgelegd in het gegevensbestand van Stichting AAP. Deelnemers aan de actie worden over het verloop van campagne van Stichting AAP geïnformeerd per e-mail, telefoon en/of post. Deze e-mails zullen gemiddeld eens per maand worden verzonden, en tussentijds indien noodzakelijk geacht door Stichting AAP.
Afmelden voor de e-mails kan in iedere e-mail door te klikken op de afmeldlink. De afmelding wordt direct verwerkt.

Overige voorwaarden

De organisator behoudt het recht om iedere deelnemer van deelname uit te sluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met de actievoorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt naar de organisator of derden.

Door deelnemen aan de actie en het registreren van gegevens accepteert de deelnemer dat persoonlijke gegevens conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) worden behandeld en worden gebruikt door de organisator ten behoeve van het verstrekken van informatie aan de deelnemer.

Naw-gegevens en/of andere persoonsgegevens die de organisator in verband met de deelname aan deze actie verkrijgt, worden opgenomen in het gegevensbestand van de organisator en zullen vertrouwelijk en conform de wet bescherming persoonsgegevens worden behandeld.

De deelnemer geeft de organisator toestemming om hem/haar via e-mail, telefoon en post te informeren over acties en campagnes of om de deelnemer te vragen donateur te worden. Meer uitleg de registratie van persoonsgegevens door Stichting AAP is terug te vinden in het privacy beleid: https://www.aap.nl/nl/disclaimer-privacy

De organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen en/of fouten van/in of met betrekking tot het internet, een of meer van de in deze actievoorwaarden genoemde internetsites, het kabel- (of enig ander ter zake relevant) netwerk, software of hardware. De organisator is tevens niet verantwoordelijk voor eventuele foutieve invoer en/of verwerking van persoonlijke gegevens of enige ander vorm van informatie die door de deelnemer op de actiesite wordt achtergelaten. De organisator sluit iedere aansprakelijkheid ter zake volledig uit.

Iedere aansprakelijkheid van organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen in verband met deze actie sluit organisator voor zover wettelijk mogelijk volledig uit.

De organisator behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden te allen tijde te wijzigen, aan te vullen of te beëindigen zonder hiervan een nadere aankondiging te doen. Klachten betreffende de actievoorwaarden en de actie kunnen  worden ingediend bij de organisator.

De organisator kan onder geen beding verantwoordelijk worden gesteld voor het niet (tijdig) beantwoorden van vragen.

Niets uit de inhoud van de website mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder uitdrukkelijke toestemming van de organisator.

De deelnametermijn loopt van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019. Stichting AAP kan, zonder vooraankondiging, de actie vroegtijdig beëindigen of verlengen.

Stichting AAP, februari 2019