AAP in testament

U schenkt aan wie u dierbaar is. Het opstellen van een testament stelt u in staat voor nabestaande en dierbaren te zorgen, ook als u er niet meer bent. Ook de dieren bij AAP kunt u blijven helpen door AAP op te nemen in het testament.

Twee manieren om AAP op te nemen in het testament

  • Erfstelling - Het is mogelijk om Stichting AAP bij testament te benoemen tot (mede)erfgenaam. Door middel van zo'n erfstelling ontvangt AAP een bepaald percentage van uw nalatenschap. U bepaalt zelf welk percentage aan elk van de erfgenamen wordt nagelaten.
  • Legaat - Als u AAP niet tot erfgenaam wilt maken maar wel in het testament wilt opnemen, kunt u AAP een legaat nalaten. Dit betekent dat u een vastgesteld geldbedrag, een vastgesteld percentage van uw nalatenschap, of een bepaald goed (bijvoorbeeld een huis, een stuk grond of een aandelenportefeuille) nalaat aan AAP. Het is mogelijk meerdere legaten op te nemen in het testament.

Wilt u AAP in uw testament opnemen? Neem dan contact op met Laura Kok via laura.kok@aap.nl of (036) 523 87 87.

AAP in je testament

Zo werkt het

  • Een testament opstellen gebeurt bij de notaris. De kosten kunnen verschillen per notaris en per testament. De notaris van Stichting AAP in Almere biedt donateurs een gereduceerd tarief. Het eerste half uur van een oriënterend gesprek bij de notaris is in sommige gevallen gratis.
  • U kunt uw nalatenschap ook eenvoudig online regelen. Ontdek hoe het werkt op www.nutestament.nl 
  • U kunt het testament te allen tijde wijzigen.
  • Het is mogelijk om AAP met een legaat of een erfstelling op te nemen in uw testament.
  • Tegenwoordig is het gebruikelijk een executeur te benoemen. Een executeur is de persoon die in het testament benoemd wordt als degene die de nalatenschap van de erflater (overledene) zal afhandelen. Dat kan een persoon zijn, maar kan ook een organisatie of stichting zijn. Uiteraard beslist u zelf wie er executeur wordt van uw nalatenschap. Ook AAP biedt haar diensten als executeur aan. Bent u hierin geïnteresseerd? Neem dan contact op met Laura Kok, contactpersoon nalatenschappen.

Groene meerkat bij Stichting AAP

Logo Nu Testament

Contact opnemen

Laura Kok
Laura Kok,
contactpersoon nalatenschappen

Wilt u alles nog eens rustig nalezen? Geef per e-mail uw adresgegevens en telefoonnummer door aan Laura.Kok@aap.nl en vraag onze brochure aan of bel tijdens kantooruren met AAP: (0)36 523 8787.

 

Gegevens

AAP is een zogenaamde ANBI instelling. Dit betekent dat AAP geen belasting hoeft te betalen over legaten en erfstellingen. Erfgenamen moeten dat wel.

Wilt u AAP in uw testament opnemen? Dan kunt u de volgende gegevens gebruiken:
Statutaire naam: AAP, opvang voor uitheemse dieren, Stichting
Statutaire zetel: Almere
Bezoekadres: Kemphaanpad 1, 1358 AC Almere
Postadres: Postbus 50313, 1305 AH Almere
Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 41200553

Testimonial Marga Doornbos-Roos
Marga Doornbos-Roos - heeft AAP in haar testament opgenomen

"Ik ben zeer geraakt door hetgeen waar Stichting AAP zich voor inzet. Als je iets goeds wilt nalaten, dan is Stichting AAP een doel dat dit zeker verdient."