Disclaimer & Privacy

Stichting AAP onderschrijft het belang van de privacy van haar donateurs, vrijwilligers en bezoekers van de website. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Naast de naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, heeft Stichting AAP zich gecommitteerd aan de gedragscode van Goede Doelen Nederland en het CBF-keur voor goede doelen.

Welke gegevens registreert Stichting AAP?

Stichting AAP registreert uitsluitend toegestane gegevens zoals:

 • naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens (bijvoorbeeld het e-mailadres), alsmede het bankrekeningnummer van de begunstiger; 
 • een uniek administratienummer, behorend bij de begunstiger; 
 • de bij het eerste punt bedoelde gegevens van de ouders, voogden of verzorgers van minderjarige begunstigers; 
 • gegevens die betrekking hebben op de begunstiging. Hieronder zijn begrepen gegevens over de aard van het donateurschap of de begunstiging (bijvoorbeeld de datum van aanvang van de begunstiging of de deelname aan de activiteiten van Stichting AAP, zoals de Donateurdagen of reguliere rondleidingen; 
 • gegevens voor het berekenen, vastleggen en innen van donaties en machtigingen.

Waarvoor gebruikt Stichting AAP uw gegevens?

Stichting AAP gebruikt uitsluitend uw gegevens voor, bij de Wet Bescherming Persoonsgegevens categorie stichtingen, toegestane doeleinden:

 • activiteiten die, gelet op onze doelstelling als stichting, gebruikelijk zijn; 
 • het verzenden van informatie aan de begunstigers door verzendhuizen met wie Stichting AAP contractuele afspraken gemaakt heeft; 
 • foto’s en videobeelden met of zonder geluid van activiteiten van de vereniging, stichting of publiekrechtelijke beroepsorganisatie. Bijvoorbeeld foto’s die gemaakt zijn tijdens de Donateurdagen;
 • het berekenen, vastleggen en innen van machtigingen en donaties; 
 • intern beheer; 
 • het behandelen van geschillen; 
 • het analyseren van de fondsenwervende activiteiten;
 • het doen uitoefenen van accountantscontrole.

Inzage in uw gegevens

Je hebt te allen tijde recht op inzage in jouw gegevens, jouw gegevens te laten wijzigen of te laten verwijderen. Indien je dit wenst kun je dit schriftelijk aanvragen per post of per mail:
Stichting AAP
t.a.v. Afdeling Administratie Fondsenwerving
Postbus 50313
1305 AH Almere
donateursservice@aap.nl 

De website van Stichting AAP

Op de website van Stichting AAP worden algemene bezoekgegevens, zonder deze bezoekers te identificeren, bijgehouden. Deze gegevens zijn: de bezoekfrequentie van onze website, browsertype, IP-adres, de bezochte pagina’s en de duur van de gebruikerssessie. Het doel van het bijhouden van deze gegevens is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te zetten. Op deze wijze kan Stichting AAP haar dienstverlening en informatieverstrekking optimaliseren.

Onze website bevat links naar externe internetpagina’s. Stichting AAP is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van deze internetpagina’s, of het verzamelen van bezoekersgegevens door deze externe websites.

De toegestane bewaartermijn

Stichting AAP verwijdert de persoonsgegevens na vastgestelde termijnen:

 • Na 7 jaar, nadat de begunstiger zijn machtiging heeft stop gezet en geen post van Stichting AAP wenst te ontvangen, in verband met de wettelijke bewaartermijn van financiële documenten.
 • Na 2 jaar, nadat de begunstiger heeft aangegeven geen donaties/schenkingen te gaan doen (hierbij is geen sprake van een machtiging maar betaling/schenking via eigen acceptgiro’s of overboeking) en geen post meer van Stichting AAP wenst te ontvangen.

Indien de begunstiging is stopgezet maar men wil wel post van Stichting AAP ontvangen, dan worden de persoonsgegevens bewaard.

Vestigingsadres

Stichting AAP
Kemphaanpad 1
1358 AC Almere
KvK: 41200553