BLOG: De wereld op zijn kop

Leeuw Govani, één de vele afgedankte circusdieren in Europa
Circusleeuw Govani werd aan zijn lot overgelaten.

Tweede paasdag moest het kadaver van een verongelukte olifant van de Spaanse snelweg gehaald worden en haar gewonde lotgenoten met een scherpe olifantenhaak tot bedaren gebracht worden. Deze zelfde 5 olifanten ontsnapten in Duitsland ternauwernood aan inbeslagname en kwamen in een krakkemikkige vrachtwagen via Oost-Europa in Spanje terecht. Bij AAP Primadomus knokken we nog steeds voor het leven van de uitgehongerde Govani, Silas en Keni; twee leeuwen en een tijger waarvoor geen plek meer was in de circusshows en die daarom in een oude trailer aan hun lot waren overgelaten. In Frankrijk moesten we bij een inbeslagname een groep leeuwen en een tijger opvangen die er zo slecht aan toe waren dat we het jongste dier niet meer konden redden. Reden genoeg om Brussel met de neus op de feiten te drukken en aan te dringen op regelgeving voor alle EU lidstaten om verder dierenleed te voorkomen.

Maar juist in ons eigen Nederland gaan we het debat heropenen onder leiding van een jurist die meent dat het verbod op het gebruik van uitheemse zoogdieren op juridische gronden ter discussie gesteld kan worden.

Meten met twee maten

Hoe vreemd dat, terwijl in Europa dierentuinen aan strikte regels moeten voldoen om het houden van niet gedomesticeerde of wilde dieren in gevangenschap te legitimeren?Deelname aan soortbeschermingsprogramma’s en/of educatieve programma’s verlenen de dierentuin naar mijn mening een bestaansrecht. Aan het houden van de dieren worden dermate hoge eisen gesteld dat met name in Zuid-Europa menig dierentuin gesloten moest worden. Helaas werden de circussen van deze regelgeving uitgesloten, vermoedelijk omdat het een volslagen onhaalbare kaart is om dergelijke normen in de circuswereld in te voeren, laat staan te handhaven. Maar is het terecht dat we de in de dierhouderij gelijke dieren langs twee totaal verschillende latten meten? Is het dan zo dat de fysiologische en gedragsmatige behoeftes van deze dieren anders zijn afhankelijk van de plek waar ze gehouden worden? Mogen olifanten in het circus dan wel de hele dag tussen kettingen opgespannen vast staan, terwijl een andere olifant in een dierentuin zich relatief vrij mag bewegen te midden van soortgenoten en fatsoenlijke veterinaire zorg ontvangt? Is het aantoonbaar of wetenschappelijk bewezen dat een circus met wilde dieren NIET aan de dierentuinrichtlijn hoeft te voldoen?

Massale steun voor verbod

De samenleving schreeuwt om een verbod; 440.000 burgers tekenden in korte tijd onze petitie. Een royale meerderheid in het parlement steunde het voorstel tot een Nederlands verbod, maar nu wordt aangevoerd dat destijds onvoldoende onomstotelijk bewijs is geleverd. Daarbij wordt slechts één Nederlands onderzoek aangehaald wat inderdaad te smal zou zijn om een dergelijk besluit te rechtvaardigen. Maar Nederland staat hierin niet alleen en gelukkig kunnen we putten uit een enorme verzameling wetenschappelijke publicaties, gedaan in diverse EU lidstaten waarin de conclusie steeds hetzelfde is. In 20 EU lidstaten werd daarom een verbod ingevoerd of een beperking opgelegd aan het gebruik van wilde dieren voor entertainment.

Eén van de circusolifanten na het ongeluk in Spanje
Eén van de circusolifanten na het ongeluk in Spanje

Maar persoonlijk ben ik van mening dat we in een dergelijke situatie ook op ons ethisch kompas zouden kunnen varen. Het verbieden van het gebruik van wilde dieren ten behoeve van entertainment op ethische gronden zou voor mij en voor de meerderheid van de Nederlandse burger voldoende zijn geweest. En voor degene die dan een recent geval uit de praktijk wil meemaken laat ik graag nog even een filmpje zien van hoe wij Govani uit zijn eigen ontlasting moesten wegslepen of hoe de verongelukte olifanten er bij stonden in Murcia.

Mijn pleidooi is simpel: Teken vooral massaal de petitie gericht aan de Europese commissie opdat we niet terug gaan in de tijd en vooral geen eindeloze discussies hoeven te voeren over de vraag of we misschien alsnog rendieren in het circus willen gaan bekijken.

David van Gennep, Directeur-bestuurder