serval-AAP

Weer een serval ontsnapt uit woonhuis

Opnieuw is er een serval ontsnapt uit een Nederlands huishouden. Sinds vanmorgen is de politie in Amsterdam op zoek naar serval Petoenia. Het roofdier ontsnapte uit een woning in de buurt van de IJburglaan.

Bij AAP maken we ons grote zorgen. Niet alleen omdat deze dieren scherpe tanden en klauwen hebben waarmee ze mensen én andere dieren ernstig kunnen verwonden, maar vooral vanwege de serval zélf. Want dit onschuldige dier is het grootste slachtoffer van de kwalijke trend om servals als huisdier te willen houden.
serval-petunia-amsterdam
Serval Petoenia, beeld Politie Eenheid Amsterdam

Servals zijn in de mode

Bij AAP werden we benaderd om een reactie te geven op deze ontsnapping. Sinds 2020 komen er bij AAP steeds meer meldingen binnen over servals. We trokken al eerder aan de bel over deze zorgelijke trend. Dit jaar gaat het al om zo’n veertig meldingen, terwijl het dier vóór 2020 slechts twee à drie keer per jaar voorbijkwam in onze meldkamers. Het gaat daarbij niet altijd om ontsnappingen, maar ook om mensen die de dieren bijvoorbeeld bij hun buren in een kooi zien zitten. De serval lijkt, zorgelijk genoeg, in de mode te zijn geraakt.

Legaal

Er zijn verschillende lijsten van dieren die je niet zomaar mag houden als particulier. Bijvoorbeeld de door CITES als bedreigd aangemerkte diersoorten, dieren die de regeling Natuurbescherming verbiedt (zoals primaten en een aantal katachtigen) en de Unielijst, de Europese lijst met invasieve exoten zoals de wasbeer. Op geen van die lijsten wordt de serval verboden als huisdier. Dus is het toegestaan het dier als huisdier te houden, zolang de eigenaar kan aantonen dat het dier op legale wijze verkregen is. Dat is vreemd, want bijvoorbeeld de caracal, de Canadese lynx en de Jagoearoendi (katachtigen die veel op de serval lijken qua natuurlijk gedrag en –behoeften) zijn wel verboden in Nederland.

De oplossing is een Positieflijst

Gelukkig is er door de overheid een nieuwe positieflijst aangekondigd die in 2024 in werking treedt. Op deze lijst staan alleen de volgens experts geschikte huis- en hobbydieren, en de serval staat daar niet op. Vanaf 2024 mag je dus als particulier geen serval meer aanschaffen of verhandelen. Wie op dat moment nog een serval heeft, mag die houden tot het dier overlijdt.

AAP kan niet wachten tot deze lijst wordt ingevoerd, want een exotische serval hoort niet in de huiskamer thuis.

Overige berichten