Twee bestuurders - M en E

Twee bestuurders voor Stichting AAP

Sinds 1 juli 2023 heeft AAP er officieel een tweede bestuurder bij: naast David van Gennep is nu ook Erik Peeters bestuurder van AAP. Zo is het bestuur van de organisatie ook in de toekomst goed geregeld!

Erik Peeters is al sinds 2009 Operationeel Directeur van Stichting AAP en werkt nauw samen met Algemeen Directeur David van Gennep. David staat al ruim dertig jaar aan het hoofd van de organisatie en was tot nu toe formeel de enige bestuurder van AAP.

Blik op de toekomst

Om ook in de toekomst te blijven voldoen aan de code voor goed bestuur en om de continuïteit van ons werk te waarborgen, heeft de Raad van Toezicht van Stichting AAP besloten de topstructuur van AAP per 1 juli 2023 officieel aan te passen. De organisatie heeft sindsdien officieel twee bestuurders die dezelfde eindverantwoordelijkheid hebben over de organisatie en elk hun eigen portfolio/takenpakket uitvoeren. Zo blijft Erik Peeters verantwoordelijk voor de interne bedrijfsvoering en David van Gennep voor de externe positionering van de organisatie. Ook blijft David inhoudelijk specialist op het gebied van dierenwelzijn.
Chimpansee Peggy
Chimpansee Peggy werd gered uit een Duits circus. Bij AAP heeft ze een veilige toekomst.

Een einde aan het lijden van exotische dieren in Europa

Bij AAP zijn we blij met de erkenning van de Raad van Toezicht. Nu de nieuwe organisatiestructuur geformaliseerd is, willen we Erik Peeters graag van harte feliciteren. We wensen beide bestuurders veel succes in het realiseren van onze gezamenlijke missie; een einde maken aan het lijden van exotische zoogdieren in Europa!

Overige berichten