AAP tegen uitroeien apen sint maarten

AAP tegen uitroeien apen op Sint Maarten

Gisteren bereikte ons het tragische nieuws (o.a. The Guardian en AD) dat de regering van Sint Maarten opdracht wil geven om minstens 450 groene meerkatten te vangen en te euthanaseren. AAP vindt euthanasie het allerlaatste middel als de schade onacceptabel is en alle andere methoden gefaald hebben. Op basis van wat we nu lezen lijkt dat niet het geval. Daarom doen we een dringend beroep op Sint Maarten om af te zien van het doden van deze apen. AAP biedt haar expertise aan voor het ontwikkelen van een sterilisatieproject en helpt graag om dit samen met onze achterban financieel mogelijk te maken.

Stichting AAP kreeg zomer 2021 al bezorgde vragen over deze kwestie. Nature Foundation St. Maarten had het Monkey Management Project afgerond en adviseerde op korte termijn te beginnen met het doden van de naar schatting 450 groene meerkatten. Belangrijkste argumenten zijn dat uitroeien het minste tijd en geld kost en deze aanpak de meeste steun krijgt van de bevolking. De regering van Sint Maarten heeft 100,000NAf (ruim E 50.000,-) per jaar toegezegd om de komende drie jaar de overlast van de apen te stoppen. Volgens Nature Foundation St. Maarten volstaat dit om de apen te doden, maar niet om ze onvruchtbaar te maken.

Destijds heeft AAP geantwoord dat er gestreefd moet worden naar een diervriendelijke methode en samen met andere dierenwelzijnsorganisaties geld opgehaald kan worden om dat mogelijk te maken. Dit is helaas niet gebeurd.

Spuitje

Daarom herhalen wij ons standpunt: groene meerkatten zijn in het verleden door mensen naar Sint Maarten gebracht. Het is immoreel om de dieren nu een spuitje te geven zonder diervriendelijke alternatieven te proberen omdat toeristen en eilandbewoners last van ze hebben. We onderschrijven de adviezen van de Vervet Monkey Foundation in Zuid Afrika (zie nieuwsartikelen) om te onderzoeken hoe dit human – animal conflict kan worden aangepakt door bijvoorbeeld te zorgen voor geschikt voedsel op plekken waar geen mensen leven. Onze ervaring leert dat kennis over het natuurlijke gedrag en behoeften van wilde dieren effectieve maatregelen mogelijk maakt om zonder drastische ingrepen de overlast terug te dringen.

Kennis en middelen

Tegelijk begrijpen we dat deze populatie apen niet eindeloos kan blijven groeien. Het kost meer geld en tijd om de dieren onvruchtbaar te maken, maar AAP is graag bereid om samen met de achterban en donateurs te helpen dit mogelijk te maken. We zoeken contact met Nature Foundation St. Maarten en de overheid op het eiland en hopen snel goed nieuws te brengen over het lot van deze prachtige wilde dieren. AAP komt al 50 jaar op voor het welzijn van primaten en was betrokken bij eerdere projecten (o.a. voor de kust van Afrika, in Nepal en momenteel in Marokko om problemen tussen mensen en wilde dieren aan te pakken en tegelijk dierenlevens te sparen.
Groene meerkat Violetta
Groene meerkat Violetta in de opvang bij AAP

Help mee de groene meerkatten te beschermen

Met jouw hulp kunnen we voorkomen dat de groene meerkatten op Sint Maarten gedood worden. We willen snel met natuurbeschermers op Sint Maarten aan de slag om te helpen de overlast van de apen op het eiland terug te dringen zonder de dieren te doden. Dit is mogelijk, maar hiervoor is meer geld nodig…

Door te doneren help je ons voor diervriendelijke alternatieven te pleiten! Samen gaan we voor beheersing van deze prachtige diersoort en het voorkomen van het doden van deze apen. Help mee en doneer via onderstaande button.

Overige berichten