Positieflijst voor zoogdieren weer uitgesteld

Teleurstellend nieuws. De invoering van de Positieflijst voor zoogdieren op 1 juli 2017 is weer uitgesteld door het Ministerie van Economische Zaken. Het gaat om uitstel van een halfjaar. Dit is niet goed voor het dierenwelzijn, het doel waar wij ons als Stichting AAP hard voor maken.

De Positieflijst of huisdierenlijst – een lijst waarop diersoorten staan die redelijk gehouden kunnen worden – zien wij als AAP als het meest effectieve instrument om dierenwelzijn van particulier gehouden (exotische zoog-)dieren te verbeteren en de instroom van niet geschikte huisdieren naar opvangcentra te verminderen.

Uitspraak
Onlangs haalde het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) een streep door een eerder opgestelde Positieflijst uit 2015, een uitspraak die ons zeer verbaasde. Het College oordeelde dat betrokken experts niet onafhankelijk waren. De Nederlandse overheid heeft in de beleidsvoorbereiding veel aandacht gehad voor het betrekken van alle belanghebbenden. Er was sprake van een evenwichtig gezelschap met dierenartsen en experts die zijn voorgedragen door de dierenwelzijns­gemeenschap (waaronder Stichting AAP) en door de sector (specialistische houders en dierenhandel).

Platform Verantwoord Huisdierenbezit
De rechtszaak tegen de Positieflijst was aangespannen door het Platform voor Verantwoord Huisdierenbezit (PvH). Het PvH is nadrukkelijk in de beoordeling van diersoorten betrokken geweest en heeft de afgelopen jaren meegewerkt binnen de gekozen systematiek. In de externe communicatie zien we continu dat PvH aangeeft niet betrokken en gehoord te zijn. Dat is absoluut niet juist.

David van Gennep, directeur Stichting AAP: De methodiek was wetenschappelijk begeleid en de inbreng van stakeholders juist bedoeld om voor- en tegenstanders dichter bij elkaar te krijgen. Dat lukte wel bij de totstandkoming van de lijst, maar nu gaat een van de betrokkenen dwarsliggen. Het PvH lijkt te zijn vergeten dat de overheid ook hun expert heeft betaald om aan de lijst te werken: schandalig!”

Vertrouwen
De uitspraak van het CBb gaat uitsluitend over de manier waarop de Positieflijst tot stand is gekomen. De Positieflijst als instrument staat niet ter discussie. De staatssecretaris geeft aan dat er breed politiek draagvlak is voor de Positieflijst en hoopt de systematiek snel aan te kunnen passen en ook te kunnen toepassen op andere groepen dieren, zoals vogels en reptielen. We vertrouwen erop dat eind 2017 er een nieuwe Positieflijst in concept ligt.

Overige berichten