Nieuw onderzoek van Stichting AAP naar florerende handel in exotische huisdieren in Nederland

Almere, 12 augustus 2019 – AAP onderzocht 3 maanden lang de handel in exotische huisdieren in Nederland via verschillende kanalen zoals Marktplaats, dierenwinkels en exotische dierenbeurzen.

Ondanks de problemen die inherent zijn aan het houden van de meeste exotische huisdieren, blijkt er in Nederland sprake te zijn van een florerende en ongecontroleerde handel. Opmerkelijke uitkomst van het onderzoek is dat we diersoorten tegenkwamen die in 2015 nog niet aantoonbaar gehouden werden in Nederland. Daarnaast werden illegale apensoorten en invasieve diersoorten gewoon te koop aangeboden. Op dit moment legt het Nederlandse Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de laatste hand aan een nieuwe beoordelingsmethodiek die de basis zal moeten vormen voor het opstellen en uitvoeren van een nieuwe positieflijst voor zoogdieren in Nederland. Een lijst waar alle diersoorten op komen te staan die je wel veilig als huisdier mag en kunt houden. In bijgaand rapport ‘ALIVE AND KICKING – The exotic mammal trade in the Netherlands’ lees je de resultaten van dit onderzoek die de dringende behoefte aan een Positieflijst in Nederland bevestigt.
Opzet onderzoek
In 3 maanden tijd onderzochten we de twee online platformen, twee dierenwinkels en twee door Nederlanders georganiseerde beurzen. In de Nederlandse huisdierenhandel troffen we tussen februari en mei 2019 in totaal 55 exotische zoogdiersoorten aan.

Het probleem
Veel van de aangetroffen diersoorten zijn volkomen ongeschikt om als huisdier te worden gehouden, vanwege onder andere ernstige welzijnsrisico’s die ze voor dier en mens meebrengen. Exotische dieren hebben complexe behoeften qua verzorging, dieet en leefruimte. Daarnaast hebben bepaalde soorten een negatieve impact op de lokale biodiversiteit als ze worden vrijgelaten of weten te ontsnappen. Als laatste vormen sommige exotische diersoorten een risico voor verspreiding van ziektes die overdraagbaar zijn van dier op mens of omdat ze letsel kunnen veroorzaken.
Een poolvos.
Grootste variëteit via online platformen
De grootste variëteit aan exoten wordt aangeboden via het online platform Marktplaats, met 39 van de 55 soorten gevonden in de handel. Op Facebook werden in totaal 14 verschillende zoogdiersoorten te koop aangeboden. Van alle soorten uit dit onderzoek kon 81% worden gevonden op deze twee online kanalen. Op de twee bezochte beurzen werden 17 verschillende soorten zoogdieren geregistreerd. Het werkelijke aantal soorten te koop was waarschijnlijk hoger, omdat veel dieren vooraf zijn besteld en niet identificeerbaar zijn. Ten slotte boden de twee in het onderzoek opgenomen dierenwinkels in totaal 12 soorten aan.

Conclusies
  • De exotische zoogdierhandel in Nederland floreert, met 55 verschillende soorten te koop in een periode van slechts drie maanden, variërend van een Djungarische hamster tot een zebra.
  • We kwamen diersoorten tegen die in 2015 nog niet aantoonbaar gehouden werden in Nederland, de handel lijkt zich dus snel te ontwikkelen.
  • Er is ook handel in verboden soorten, zoals primaten (apen).
  • Het internet blijkt het belangrijkste handelskanaal voor exotische huisdieren te zijn.
  • Veel van de exotische huisdieren komen uiteindelijk terecht in opvangcentra. Acht diersoorten uit de top tien van de meest aangeboden dieren van Nederlandse particuliere eigenaren aan AAP, behoren tot de 55 soorten die in de handel werden aangetroffen.
  • De onderzoeksperiode is volgens de handelaren niet de meest populaire periode voor de handel in exotische zoogdieren. Daarom is het aantal verhandelde exotische zoogdiersoorten op jaarbasis waarschijnlijk hoger.
  • Dierinformatie aan klanten was in dierenwinkels beter op orde dan via online kanalen en beurzen.
Aanbevelingen
  1. De handel in exotische zoogdieren floreert in Nederland en heeft zelfs groeipotentieel. De negatieve gevolgen van deze handel voor dieren, mensen en het milieu, zullen waarschijnlijk blijven toenemen tenzij preventieve wetgeving wordt ingevoerd en correct wordt gehandhaafd. Opvangcentra als AAP zullen nooit alle afgedankte en gedumpte dieren voortkomend uit deze handel, opvang kunnen bieden.
  2. Een positieflijst met toegestane soorten als huisdieren op basis van hun geschiktheid als zodanig is noodzakelijk. Het is de meest uitgebreide, effectieve, beknopte, transparante, afdwingbare en economisch haalbare manier om de handel en het houden van exotisch te reguleren dieren als huisdieren.
  3. Op dit moment legt het Nederlandse ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de laatste hand aan een nieuwe beoordelingsmethodiek die de basis zal vormen voor het opstellen en uitvoeren van een nieuwe positieflijst voor zoogdieren in Nederland. De resultaten van dit onderzoek onderstrepen duidelijk de dringende behoefte aan dit instrument in Nederland.
Een serval.

Overige berichten